Menu

4 April

Küresel Yeşil Finans Endeksi

Küresel Yeşil Finans Endeksi Finansal hizmetler, iklim değişikliği gibi küresel tehditlerin üstesinden gelmekten, risk yönetiminde yeni fırsatlar sunmak ve teknolojik inovasyonun finanse edilmesine kadar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek açısından önemli rol oynuyor. Büyümeye devam eden yeşil finans piyasaları ise, insan refahı ve sağlıklı bir gezegen için ekonomiyi dönüştürecek bir potansiyel sunuyor.

Özellikle son 20 yılda, yeşil finansın yaygınlaştırılması alanında çok büyük yol kat edildi ve yeşil finansın ekonomideki yeri yaygın bilince yerleşti. Küresel Yeşil Finans Endeksi (Global Green Finance Index-GGFI), sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ekonomik harekete katkı sağlamak amacıyla finans merkezlerinin ne kadar “yeşil” olduğunu ölçümleyecek. Küresel Yeşil Finans Endeksi, üç alanda çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor:

• Bir finans merkezini “yeşil” yapan ve yapmayan öğeleri tespit etmek,
• Yeşil Finans alanında rekabet yaratmak,
• Yeşil finans ve yeşil finans merkezlerinin en iyi uygulamalarını yaymak.

Senede iki kez yayınlanacak olan Yeşil Finans Endeksi, finans uzmanlarının 108 uluslararası finans merkezini yeşil finansman tekliflerinin kalitesi ve derinliği üzerinden değerlendirdiği dünya çapında bir anket çalışması yoluyla oluşturulacak. İlki Mart 2018’de yayınlanan Küresel Yeşil Finans Endeksi’nde öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:

• Batı Avrupa, kalite endeksinde ilk on finans merkezinin dokuzunu ve penetrasyon endeksinde ise ilk on yediden yedisini bulundurarak yüksek bir performans sergiliyor. Endekste yer alan 47 merkezden 21 tanesi Batı Avrupa’da.
• Paris, Lüksemburg ve Çin gibi yeşil finans konusunda liderlik gösteren merkezler endekste yüksek sıradalar.
• Washington ve San Francisco kalite endeksinde yüksek sıralarda yer aldı. Dünyanın en iyi finans merkezlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen New York, endekste Kuzey Amerika’daki diğer finans merkezlerinin gerisinde kaldı.
• Asya Pasifik bölgesinde ise, Shanghai kalite endeksinde, Shenzhen penetrasyon endeksinde en üst sırada. Çin merkezlerinin hepsi iyi performans gösteriyor ve derecelendirme açısından yakın kümeleniyor.

SHARE: