Menu

12 October

Sürdürülebilir bir dünya için muhasebe: Kalite beyanı neden gerekli?

Global Reporting Initiative (GRI) Başkanı Tim Mohin’in kalite beyanlarının sürdürülebilirlik için önemini ve muhasebecilerin bu süreçteki kritik rolünü anlattığı yazısını S360Mag için derledik.

COVID-19'la birlikte ortaya çıkan benzeri görülmemiş zorluklar bize birbiriyle bağlantılı küresel bir topluluk olduğumuzu hatırlattı. Bu kriz haklı olarak tüm dikkati üzerine çekmiş olsa da, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Paris İklim Anlaşması'nın daha geniş amaçlarına yönelik ilerlemeyi gözden kaçırmamalıyız. Pandemi sürecinde olduğu gibi tepkimizin ulusal sınırları aşması, kamu ve özel sektörle ilişki kurması ve temponun hızlanması gerekiyor.

Şirketler sürdürülebilir kalkınma için birinci derecede önemli. Bazı çok uluslu şirketlerin birçok ülkenin GSYİH'sini aşan gelire, milyonlarca iş gücüne ve dünyanın her köşesine dokunan tedarik zincirlerine sahip olduğu küreselleşmiş bir ekonomide yaşıyoruz. İyi haber şu ki, çoğu büyük şirket sorumluluklarını kabul ediyor ve sürdürülebilirlik raporlaması için dünyada yaygın olarak kullanılan GRI Standartlarını kullanarak ilerlemelerini gönüllü olarak raporluyor.

Tüm işletmelerin toplum üzerindeki etkilerinin farkında olması çok önemli. Bu, yönetim toplantılarında ve üst düzey yöneticilerde değişen bir görünüm anlamına geliyor ve finansal açıdan önemli etkilerin yalnızca içe dönük bir değerlendirme olmasından, topluma olan etkilerin daha geniş bir şekilde tanınmasına doğru gerçekleşen bir değişimi ifade ediyor.

Yine de işletmeler bu etkileri tam olarak anlamadan sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için gereken değişiklikleri uygulayamazlar. Konunun özünde şeffaflık bulunuyor, ancak bu herhangi bir şeffaflık değil. Yirmi yıldan fazla bir süredir GRI, şirketler ve etraflarındaki dünya için öncelikli etkileri raporlama ve yönetme pratiğini geliştirdi. Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek ve yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar, hükümetler ve sivil toplum tarafından talep edilen hesap verebilirliği sağlamak için bu tür bir beyan gerekiyor.

Raporlamanın kalitesi kritik bir konu. Şeffaflığın etkili bir araç olması için açıklamaların eksiksiz, doğru ve zamanında olması gerekiyor. Pek çok şirket mükemmel bir iş çıkarıyor, ancak sürdürülebilirlik verilerinin sağlamlığı ve ilgi düzeyi söz konusu olduğunda çıtayı yükseltmek için daha fazla çalışma gerekiyor. Şirketler ve muhasebeciler, kalitenin iyileştirilmesine yardımcı olmada büyük bir rol oynuyorlar. Bununla birlikte, politika yapıcılar da tutarlı, güvenilir, yüksek kaliteli Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) beyanı gerektiren görevlere dahil olmalı. AB'nin "Yeşil Anlaşma" (Green Deal) kapsamındaki finansal olmayan raporlama direktifini geliştirme taahhüdü beni çok cesaretlendirdi.

Muhasebe mesleği burada önemli bir rol oynamakta. Örneğin, iklim değişikliğine yanıt olarak dünya çapında 14 muhasebe kurumu tarafından imzalanan, Sürdürülebilirlik için Muhasebe (Accounting for Sustainability) eylem çağrısı, muhasebecilerin, iklim acil durumuna yanıt vermede işletmeleri desteklemedeki etkili rolünü vurguladı. Bu, uzmanlıklarının "finansal ve stratejik analiz, beyan, senaryo analizi ve güvence" sağlamak için kullanılmasını ve "iklimle ilgili riskler ve fırsatlar konusunda şeffaflık ve uygun açıklama sağlamayı" içeriyor.

Michael Izza'nın 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda belirttiği gibi, "Bu sadece verileri toplamakla ilgili değil, onlarla ne yaptığınızla ilgili". Muhasebecilerin kendi yetkinliklerini verileri ölçmek, raporlamak, denetlemek ve güvence altına almak için kullanmaları çok önemli.

Gerçek şu ki, iyi kurumsal yönetişim, paydaşların çoklu ve rekabet halindeki taleplerini anlayan, dikkate alan ve dengeleyen uzun vadeli bir bakış açısı gerektirir. Küresel raporlama standartlarına dayanan sağlam, güvenilir ve eksiksiz ÇSY beyanı, bunu mümkün kılmak için kurumsal liderlerin kullanabileceği araçlardan biri. Eğer salgın bize bir şey öğrettiyse bu, birbiriyle bağlantılı tek bir küresel toplum olarak çok yönlü zorluklarla karşı karşıya olduğumuzdur. Şimdi hepimiz her zamankinden daha fazla birbirimizin ve küresel müştereklerin iyi yardımcıları olmalıyız.
 

SHARE: