Menu

14 August

Özel piyasalarda ÇSY yatırımının büyüme eğilimi nasıl açıklanıyor?

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) yatırımı, küresel kurumsal yatırımcıların portföylerindeki fonların yalnızca performansını değil, dünya üzerinde yarattıkları etkiyi de değerlendirme arayışına girmesiyle birlikte ivme ve önem kazanmaya devam ediyor.
 
Morningstar'a göre, sürdürülebilirliğe odaklanan yatırım fonları ve ETF (Borsa Yatırım Fonu)'ler, 2018'de toplanan 5,5 milyar ABD dolarından dört kat daha yüksek seviyeye ulaşarak 2019'da 20,6 milyar ABD doları net sermaye akışını kendine çekti.
 
Yapılan güncel bir araştırma, Kuzey Amerika bölgesi, Asya ve Avrupa’nın gerisinde kalırken özel piyasa aktörlerinin ÇSY ölçümlerini yatırım stratejilerine giderek daha çok dahil etmesiyle birlikte ÇSY yatırımının önümüzdeki on yıl içinde mega bir trend haline gelmesini muhtemel gördüğünü belirtiyor.
ÇSY’nin özel piyasalardaki büyüme eğilimini açıklamak için 3 temel neden öne çıkıyor:
 
1- Yatırımcı beklentileri
Yatırımcılar giderek daha talepkar hale geliyor ve ÇSY politikalarının ve bunların nasıl uygulandığının kanıtlarını görmek istiyorlar. Bir politikanın mevcut olması yöneticiler tarafından bir kutucuğun işaretlenmesi olarak görülmemeli; yatırımcılar, şirketin portföy performansını değerlendirirken ÇSY ölçütlerini nasıl dahil ettiklerini, ÇSY konularında yönetim ekipleriyle olan etkileşim düzeyini vb. anlamak isterler.
 
ÇSY'ye bağlılıklarını gösterebilen yöneticiler, yatırımcılar tarafından daha olumlu bir şekilde görülmeye başlıyor ve bu aynı zamanda küresel düzeyde fon sağlama profillerini iyileştirmeye de yardımcı oluyor.
 
2- Düzenlemeler
10 Mart 2021'den itibaren varlık yöneticilerinin Avrupa'nın iklim değişikliği hedeflerine ulaşma taahhüdünün bir parçası olan Avrupa Birliği’nin finansal hizmet sektöründe sürdürülebilirlik temelli kamuyu aydınlatma regülasyonlarına (the Disclosure Regulation) uyması ve sürdürülebilir finansmanın büyümesini teşvik etmesi gerekecek. Bu regülasyonların amacı, Avrupalı ??varlık yöneticilerinin sürdürülebilirlik risklerini yatırım süreçlerine nasıl entegre ettikleri ve bu riskleri nihai yatırımcılarına nasıl aktardıkları konusunda daha fazla şeffaflık sağlamak.
 
Asya’da ise Hong Kong pro-aktif bir duruş sergiliyor. Ülkenin finansal düzenleyicisi Hong Kong Borsası (HKEX), ÇSY regülasyonlarını sıkılaştırmak için hızla harekete geçti ve 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yeni zorunlu açıklama gereklilikleri getirmeye hazırlanıyor.
 
Yeni kurallara göre, şirketlerin ÇSY konularını ele alan bir yönetim kurulu beyanı sunmaları; ihraç edeni etkileyen ve etkileyebilecek iklimle ilgili önemli konuları açıklamaları; temel ÇSY performans göstergelerine uyma veya açıklama yükümlülüğü ile birlikte mali yıl sonundan itibaren beş ay içinde ÇSY raporu yayımlamaları gerekecek.
 
Değişen bu düzenleyici ortam küresel özel piyasa katılımcılarını ÇSY faktörlerini her zamankinden daha yakından düşünmeye itiyor.
 
3- Performans
Özel piyasa fonu yöneticileri arasında ÇSY kriterlerinin benimsenmesindeki artışın üçüncü temel itici gücü, performansla ilişkili değerden kaynaklanıyor. Yüksek ÇSY derecelendirmesine sahip şirketlere yapılan sürdürülebilir yatırımın yalnızca yöneticilerin olumlu bir etki yaratma taahhütlerini göstermek için fırsat yaratmakla kalmadığı, aynı zamanda daha iyi finansal getirilere de yol açtığına dair kanıtlar giderek artmakta. Yatırımcılar, elde ettikleri getirileri yönetici tarafından izlenebilen, kıyaslanabilen ve ölçülebilen gerçek etkiyle birlikte istiyorlar.
 
Daha da önemlisi, performansla ilgili tüm tartışmalar COVID-19 pandemisine yanıt olarak son aylarda keskin bir odak noktası haline geldi. Refinitiv'in verilerine göre, Birleşik Krallık'taki güçlü ÇSY uygulamalarına sahip ilk 100 şirketi içeren FTSE UK 100 ESG Select endeksindeki şirketler, 21 Şubat'ta piyasa satışı başladığından beri FTSE 100'den daha iyi performans gösterdi.
 
İleri bakıldığında, COVID-19'un çevreyle ilgili düşünme şeklimizin üzerinde yarattığı etkinin –uluslararası seyahat ve karbon salımlarını düşürme açısından– ÇSY yatırımlarını eskisinden daha hızlı bir şekilde arttırması muhtemel görünüyor.
 

SHARE: