Menu

20 November

İklim Değişikliğinin Yoksul Nüfusa Etkileri

Paris’te yapılacak olan Uluslararası İklim Konferansı öncesi Dünya Bankası, “Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty” (Şok Dalgaları: İklim Değişikliğinin Yoksulluk Üzerindeki Etkilerini Yönetmek) adlı raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel ölçekli doğru politikalar benimsenmediği takdirde gelecek 15 yılda, iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle yaklaşık 100 milyon insan yoksulluk seviyesine gerileyebilir.

Günümüzde iklim değişikliği ve yoksulluk, küresel düzeyde en önemli problemler arasında. Bununla beraber, iki sorunun ayrı olarak görülmemesi ve iki sorunun çözümü adına entegre stratejilerin geliştirilmesi gerekli. Yoksulluk düzeyinde yaşayan dünya nüfusunun başlıca geçim kaynağı olarak sürdürdüğü tarım faaliyetleri, iklim değişikliğinin getirdiği etkiler sebebiyle ciddi olarak etkileniyor. Bu da, yoksulluk içerisinde yaşayan nufüsu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha da kırılgan hale getiriyor.

İklim değişikliği ve bunun yoksul nüfus üzerindeki etkisi göz ardı edildiği takdirde, BM’in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden ikincisi olan “Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği, daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi”nin gerçekleştirilmesinin oldukça güç olduğu gerçeği de raporda ele alınan noktalardan biri.  Azalan yağış miktarıyla birlikte gelen ürün kıtlığı, aşırı şiddetli hava olayları nedeniyle gıdalarda fiyat artışı, sıcak hava dalgalarına bağlı artış gösteren hastalıklar, iklim değişikliklerinin yoksulluk düzeyinde yaşayan nüfus üzerindeki kaçınılmaz etkileri olarak belirtiliyor. Ayrıca, yoksulluk sınırının altındaki dünya nüfusunun %85’i kuraklık yaşanma ihtimalinin daha yüksek olduğu ülkelerde yaşıyor.

Dünya Bankası Grup Başkanı Jim Yong Kim’e göre “Eğer iklim değişikliğinin önüne geçemezsek, yoksulluğa hiçbir zaman son veremeyeceğiz. Bu, toplumsal adaletin önündeki en büyük zorluklardan biri”. Rapora göre, iklim değişikliği, yoksullukla mücadelede bugüne kadar sarf edilmiş çabayı boşa çıkarabilir ve özellikle Afrika ve Güney Asya’da telafisi güç durumları doğurabilir. Bu nedenle, yoksullukla mücadelede etkili ve sürdürülebilir çözümlerin üretilebilmesi için iklim değişikliğine karşı eş zamanlı etkin önlemler almak gerekiyor.

SHARE: