Menu

15 August

Artık plastikler Çin sınırından geri dönüyor

90’lı yılların başında dünyanın plastik atıklarını geri dönüşüm için kabul etmeye başlayan Çin, üretimi için gerekli olan ham maddeyi ucuz yoldan elde etmeyi amaçlıyordu. Başka ülkelerden aldığı plastik atıkları geri dönüşüm yoluyla ham maddeye çeviren Çin, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya’ya atıklarını yok etme konusunda kazançlı bir yol sağlamıştı.

2017 yılına gelindiğinde ise, atık geri dönüşümünde yaşadıkları çevresel problemler ve atıkların işçilere verdiği zararlardan dolayı Çin, plastik atık alımı için sınırlamalar getirmeye karar verdi. Bunun bir sonucu olarak, bugün, Tayland gibi ülkelere yönlendirilen atıklar, altyapı eksikleri nedeniyle açıkta kalıyor. Güncel verilere göre günümüzden 2030’a kadar birikecek atık miktarının 111 milyon metreküp olacağı düşünülüyor.

Çin’in uyguladığı kısıtlamalar dünyanın içinde bulunduğu tehlikeyi arttırıyor olabilir ancak bu noktada asıl hata Çin Hükümeti’nden kaynaklanmıyor. Üst düzey zehirlenmelere neden olabilecek plastik atıklar bu kadar tehlike oluştururken Çin’in tüm dünyanın plastik atığını geri dönüştürmesi çok zor görünüyor. Hükümetin plastik atıklar için koyduğu 0.5 kirlilik oranı birçok devleti, atıklarını kendi ülkelerinde bertaraf etmeye itiyor. Bazı büyük dünya şehirleri ise yeterli geri dönüşüm süreçlerine sahip olmadıkları için hala Çin’e muhtaç durumdalar ve bu yüzden geri dönüşüm süreçlerini geliştirerek Çin’in uyguladığı kısıtlamalar içinde kalmaya çalışıyorlar. San Francisco şehrinin geri dönüşümünü sağlayan Recology şirketi de Çin’e ayak uydurmaya sağlayan şirketlerden birisi. Geri dönüşüm süreçlerini geliştirip detaylandıran şirket plastik atıkların Çin tarafından kabul edilebilir seviyeye gelmesini sağlıyor.

Yeterli geri dönüşüm alt yapısı bulunmayan diğer birçok şehre bakıldığında ise Çin’in koyduğu kısıtlamalara uymalarının çok zor olduğu görülüyor. Bu şehirlerin yolladıkları atıklar Çin sınırlarından geri dönerken bekletilen, kabul edilmeyen atıklar okyanuslar için de büyük tehlike oluşturuyor.

Aslında atık yönetimi ile ilgili çözüm, Çin Hükümeti’ni suçlamadan, plastik atık oranını azaltmaya çalışmaktan geçiyor. Tek kullanımlık plastiklerin kullanımına kısıtlamalar getirmek San Francisco gibi şehirlerin yükünün azalmasına yardımcı olabilir. Diğer önemli bir adım ise şehirlerin geri dönüşüm sistemlerini geliştirmek olarak öne çıkıyor. Plastik kullanımının azaltılamadığı durumlarda geri dönüşüm yolunu seçmenin, çevreye bırakılan izi düşürmek için iyi bir adım olacağı düşünülüyor.

SHARE: