Menu

13 September

Milken Enstitüsü ve Kaliforniya Eyaleti, yeşil tahvil piyasası üzerine rapor yayımladı

Milken Enstitüsü ve Kaliforniya Eyalet Hazinedarı, trilyon dolarlık finansal açığı kapatıp ABD altyapısını düzeltecek yeşil tahvillerin öneminin ve açacağı yolların altını çiziyor. Milken Enstitüsü ve Kaliforniya Eyalet Hazinedarı John Chiang’ın birlikte hazırladıkları rapora göre, ABD’nin çürümeye başlayan altyapısı ve bu altyapıyı aşırı iklim koşulları ve iklim değişikliği etmenlerine karşı dayanıklı hale getirme ihtiyacı, beraberinde daha güçlü bir yeşil tahvil piyasası gereksinimini yaratıyor. Bu rapor, bir önceki raporda bahsedilen finansal sorunlara pratik çözümler sunuyor ve yeşil tahvillerin yaklaşık dört trilyon ABD dolarını bulan fonlama açığını kapatmada çok daha büyük bir rol alabileceğinden bahsediyor.
 
Yeşil tahviller, geleneksel sabit gelir güvencelerinin aksine fonların sürdürülebilirlik faaliyetlerini arttırmak üzerinde kullanılacağının güvencesini veriyor. Chiang’ın açıklamasına göre “Sadece Kaliforniya’da önümüzdeki 10 yıl içerisinde altyapıyı geliştirmemiz için kapatmamız gereken ve 400 milyar ABD dolarının üzerinde olan bir fonlama açığı mevcut. Yeşil tahviller de hali hazırda bulunan altyapımızı daha yeşil hale getirecek ve karbon ayak izimizi azaltacak alternatifler üretmemizde destek olan finansal araçlar. Yayımladığımız bu rapor, sadece çözüm önerilerinde bulunmakla kalmayıp iklim değişikliği sorunuyla mücadele konusuyla ilgili büyük aşama kaydetmemizde yardımcı olabilir.”
 
Raporun sunduğu öneriler arasında:
- Yeşil tahvil bankası oluşturmak
- Borçlarını ödeyemeyen belediyelere destek olmak amaçlı yeşil tahvil sigorta programı oluşturmak
- Verimliliği arttırmak için vergilendirilebilir yeşil tahviller oluşturmak gibi konular yer alıyor.
 
Milken Enstitüsü Kıdemli Yenilikçi Finans Müdürü Caitlin MacLean’e göre “Yeşil tahvil piyasasını genişletmek ve kullanıma uygun hale getirmek için yasaları koyanlar ve finansal piyasalar arasında yenilikçi bir iş birliği gerçekleştirilmeli. Kaliforniya’nın diğer eyaletler ve ülkeler için çevresel sürdürülebilirlik alanında öncü kabul edildiğini de göz önüne aldığımızda bu hareket diğerlerine bir model veya ilham kaynağı olabilir.”

SHARE: