Menu

18 December

UNDP’den Değişen Çalışma Hayatını Ele Alan İnsani Gelişme Raporu

Geçtiğimiz günlerde UNDP tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Raporu 2015 “çalışma insani gelişmeyi nasıl ilerletebilir?” sorusunu ele alıyor. Çalışma dünyasının hızla değiştiği ve insani gelişmeye dair güçlüklerin hala sürmesi gerçeği göz önüne alındığında, “çalışma”da yapılacak iyileştirmelerle insani gelişmeyi ilerletmenin yolları inceleniyor.

Çalışma kavramı, insani gelişme açısından kritik bir öneme sahip. Çalışma, gelir kazanmayı ve geçimi sağlayarak, yoksulluğu azaltarak ve adil büyümeyi güvence altına alarak insani gelişmeye katkıda bulunuyor. İnsani gelişme ise sağlığı, bilgiyi, becerileri ve farkındalığı artırarak insan sermayesini artırıyor, fırsatları ve seçenekleri genişletiyor.

Çalışma ve İnsani Gelişme - Kapsamlı Bir Yaklaşım (Analitik Bağlantılar): Raporda gelişme kavramı, yalnızca ekonomilerin zenginliğine odaklanmak yerine, daha kapsamlı bir biçimde insanların yaşamlarının zenginliğine odaklanarak insanların seçeneklerinin artırılması olarak tanımlanıyor. Çalışmanın ise hem ekonomilerin zenginliğinin hem de insanların yaşamlarının zenginliğinin temeli olarak ele alınması gerektiği ve çalışmanın meslek kavramının ötesine geçerek, insan yaşamına zenginlik katacak gönüllü çalışma, yaratıcı çalışma gibi faaliyetleri içermesi gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda rapor, çalışmayla insani gelişmenin paralellik göstermediğini, aslında çalışma kalitesinin insani gelişmeyi arttırdığını ortaya koyuyor. Öte yandan, ayrımcılık, şiddet gibi konuların insani gelişmeyi aşağıya çektiği, özellikle çocuk işçilik, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı yaparak çalıştırma, kadın-erkek ayrımcılığı ve bu kadın-erkek eşitsizliğinin çalışma dünyasındaki olumsuz etkileri, kadınlar açısından özellikle ücretsiz ve güvencesiz çalışma durumlarının insanı gelişmeye verdiği ciddi zararlar ele alınıyor.
Çalışma ve İnsani Gelişme - Zorluklar ve İlerleme: İnsani gelişmenin son 20 yıldaki ilerleyişi raporda ele alınan konular arasında yer alıyor. Günümüzde insanlar daha uzun yaşıyorlar, daha çok çocuk okula gidebiliyor ve daha çok insan temiz su ve temel sağlık koşullarına ulaşabiliyor. 1990 yılından bu yana, dünyada kişi başına düşen gelir arttı ve yoksulluk azaldı. Böylece, daha çok insan, daha iyi yaşam standartlarına erişti. Bu da insani gelişmeyi ve insan refahını, gelir kavramının ötesinde değerlendiren İnsani Gelişme Endeksi’nin (İGE) bir kazanımı olarak görülüyor. İGE, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme, bilgiye erişim becerisi ve insana yakışır bir yaşam standardına sahip olma becerisi olmak üzere üç temel boyutu esas alan bir ölçüm yöntemi.
Değişen çalışma dünyası: Raporda küreselleşmenin ve özellikle dijital devrim gibi teknolojik devrimlerin çalışma kavramının dönüşümü üzerinde duruluyor. Küreselleşme ve dijital devrimin şekillendirdiği, hızla değişen çalışma dünyası pek çok fırsat sunarken, aynı zamanda yeni riskler de yaratıyor. Dijital devrim, farklı ülkelerdeki ve toplumlardaki insanlar arasında bağlantı kurulmasını sağladı ve insanların yetkinliklerini artırdı ancak aynı zamanda eşitsizlikler arttı ve insan güvenliği daha kırılgan bir hale geldi.
Ücretli ve Ücretsiz Çalışmada Dengesizlikler: Çalışma dünyasında hem ücretsiz bakım gibi işlerde hem de ücretli işlerde, cinsiyetler arasında yerel değerleri, toplumsal gelenekleri ve tarihi cinsiyet rollerini yansıtan belirgin dengesizlikler varlığını sürdürüyor. Yapılan anket çalışmalarına göre, kadınlar küresel çalışmaya %52, erkekler ise %48 oranında katkıda bulunuyorlar. Kadınlar, yükün yarıdan fazlasını taşıyor olmalarına rağmen her iki çalışma dünyasında da dezavantajlı durumdalar.
Sürdürülebilir Çalışmaya Doğru: Sürdürülebilir çalışma kavramı raporda ele alınan konular arasında. Buna bağlı olarak, raporda sürdürülebilir çalışmanın hem çevresel sürdürülebilirliği hem de gelecek nesiller için çalışmayı güvence altına aldığı belirtiliyor. Bununla beraber, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonrası ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 8.sini (Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi) irdelenerek, bu hedef doğrultusunda değiştirilmesi gereken 3 temel adımdan bahsediyor (sonlandırma, dönüşüm, yaratma).

SHARE: