Menu

6 April

Sera gazı emisyonları yeniden yükselişte

Küresel ısınmanın önüne geçmek için sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekiyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansının raporu son iki yıldır değişmeyen kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2017’de %1,4 oranında arttığını ve tarihin en yüksek emisyon değerine ulaştığını gösteriyor. Bu artış, bir yılda 170 milyon yeni arabanın trafiğe çıkmasına eş değer.

Enerji Ajansının raporunda 2017 yılının emisyonlarınınParis Antlaşması çabalarına rağmen artış göstermesinin 5 ana sebebi sıralanıyor:

Asya’da emisyonlar artıyor
Hızlı büyüyerek yoksulluktan kurtulma çabasında olan Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde fosil yakıtların yoğun kullanımı, emisyon yükselişinin yaklaşık üçte ikisinden sadece Asya ülkelerininsorumlu olmasına neden oluyor. Örneğin, Çin tek başına dünyadaki sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının dörtte birini üretiyor ve artan ekonomik büyümenin sonucunda 2017’de emisyonları %1,7 oranında arttığı belirtiliyor. Asya’daki artış ne yazık ki diğer ülkelerde azalmagösteren emisyon değerlerine de gölge düşürüyor. Örneğin, artan yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri sera gazı emisyonlarını %0,5 oranında azalttı.

Yenilenebilir enerji sektörü yeterince hızlı büyümüyor
Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları 2017’de dünya çapında sektörde en çok büyüme gösteren kaynaklardı. Ancak artan yenilenebilir enerji kapasitesi artan küresel enerji ihtiyacının yalnızca dörtte birini karşılayabiliyor, fosil yakıtların payı ise hala %81. Enerji Ajansı Paris Antlaşması’nın iklim hedeflerine ulaşılmak isteniyorsa 2040’a kadar temiz enerjinin her yıl 5 kat artması gerektiğini belirtiyor.

Kömür geri döndü
Son yıllarda özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşması küresel kömür talebini düşürmüştü. Ancak Güney Asya’daki kömür santrallerindeki artıştan dolayı 2017’de bu talep %1 oranında arttı. Sıcak geçen yaz aylarının da etkisiyle Çin’in artan iklimlendirme ihtiyacı için enerjiyi kömürden sağladığı görülüyor.

Arazi aracı (S.U.V.) satışları artıyor
Petrol talebinin önceki seneye göre %1,6 oranında artmasıyla ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi araç satışlarının artmasında da görülüyor. ABD ve Avrupa’da daha fazla kişi arazi aracı gibi yüksek emisyonlu araçlar satın alıyor ve bu durum ulaşım kaynaklı karbon salınımını artırıyor. Her ne kadar Eeektrikli arabaların kullanımı teşvik edilmeyebaşlanmış olsa da satışlarındaki büyüme petrol talebindeki artışın yanında çok düşük kalıyor.

Enerji verimliliği çabaları azaldı
Enerji Ajansının raporuna göre geçtiğimiz yıl küresel enerji yoğunluğu değeri –enerji verimliliği ölçütü- yalnızca %1,7 oranında iyileşti. Son 3 yılın değerlerinden çok daha yavaş olan bu değer ülkelerin enerji verimliliği artırma politikaları ile emisyonlarını düşürmekten vazgeçtiklerini düşündürüyor.

SHARE: