Menu

9 March

Karikatüristlerin gözünden toplumsal cinsiyet eşitliği

Mizah ve hicivin, toplumsal cinsiyet konusunu görünür kılmada ve eleştirel bir şekilde ele alınmasını sağlamada göz ardı edilemez bir etkisi var. Dünyadaki politik konularda çizimler yapan karikatüristlerin, esprili ve düşündürücü tasvirleriyle kadınların karşılaştıkları eşitsizliklere ve adaletsizliklere dikkat çekmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma çabalarına katkı sağlıyor.

Dünyanın birçok yerinde kadınlar, erkeklerden daha az eğitiliyor, bilgileri, yetenekleri ve mücadele güçleri tanınmıyor. Kadınların sağlıklı ve tatmin edici bir hayata erişimlerini engelleyen güç ilişkileri kişiselden kamuya toplumun birçok seviyesinde varlık gösteriyor. Değişim, kadının güvenli bir yaşama ve ekonomik kaynaklara erişimini kolaylaştıran, evdeki sorumlulukları sadece kadın üzerine yüklemeyen ve hafifleten, kamusal yaşama katılımlarını kolaylaştıran politikalar ve programlarla mümkün olabilir. Etkili eğitim, kitle iletişimi ve özellikle kullanılan dil toplumsal farkındalık adına büyük önem taşıyor.

UN Women ve 59 farklı ülkeden 162 politik karikatüristin oluşturduğu, kar amacı gütmeyen uluslararası bir ağ olan Cartooning for Peace (Barış için Karikatür), Dünya Kadınlar Günü ve Kadının Durumu üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu’nun 62. Toplantısı için güçlerini birleştirdi.

Politik bir karikatürist olan Plantu tarafından 2006 yılında kurulan ve Nobel ödüllü eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan hamiliğinde bulunan topluluk, politik karikatürler aracılığıyla ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda insan hakları savunuculuğu yapıyor. Cartooning for Peace üyelerinin kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eserlerinden bazılarını sizlerle paylaşıyoruz:


*Kübalı karikatürist Angel Boligan


  *Birleşik Devletler’den Liza Donnelly


  E: Şaraptan hiç anlamıyorum.
  K: Benim fikrim var.
  E: O zaman bi’ Bordeaux 2007 alalım.


*Belçika’dan Cecile Bertrand

SHARE: