Menu

15 April

B Corp’ların Perde Arkasını Türkiye’deki B Corp’lardan Dinledik

*Bu yazıyı 5 dakikada okuyabilirsiniz.

Dünya genelinde 77 ülkeden, 153 farklı sektörden 4.800’ün üzerinde şirketin parçası olduğu B Corp hareketi, kâr ve amaç arasında bir denge kurmayı hedefleyen ve dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketleri bünyesine katıyor. B Corp topluluğuna katılmak için şirketlerin, kurumsal yönetim, çalışanlar, müşteriler, toplum ve çevre gibi alanlarda değer yarattıklarını gösteren B Etki Değerlendirmesi (BIA) adlı kapsamlı bir değerlendirmeyi tamamlamaları gerekiyor. Şirketler, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirli bir performans standardını sağladığı zaman B Corp olma hakkı kazanıyor. B Corp sertifikası alınmasından sonra oluşturulan etki raporları şirketlerin performansını şeffafça açıklamalarına aracı oluyor.

Amerika’da başlayan bu hareket dünya çapında hızla yayılırken B Corp Türkiye topluluğu da büyümeye devam ediyor. 2022 itibarıyla 6’sı Türkiye’de faaliyet gösteren, biri de uluslararası operasyonları kapsamında B Corp olan 7 şirket bulunuyor. 

Her yıl, B Corp ayı olarak seçilen mart ayında B Corp topluluğunun parçası olmak ve yaratılan etki kutlanıyor, hareketin anlatılması ve yaygınlaşması için etkinlikler düzenleniyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında “B Corp’ların perde arkası – Behind the B” teması altında dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.  Bu kapsamda Türkiye’de bulunan B Corp şirketleri 29 Mart’ta bir araya gelerek B Corp hareketini daha iyi anlamak için B Corp’ları diğer şirketlerden farklılaştıran unsurlar üzerine konuştu.

S360’ın düzenlediği panel, B Corp sertifikasını veren kuruluş olan B Lab Avrupa’nın Etki Yönetimi ekibinden Zulia Oomen-Lochtefeld’in B Corp topluluğunu ve hareketin arkasındaki nedenleri anlattığı sunum ile başladı. Sunumda, tüm insanlar ve dünya için kapsayıcı, adil ve yenileyici bir ekonomik sistem inşa etmek için değişim yaratmayı amaçlayan B Corp hareketinin yarattığı farklar anlatıldı. B Corp’ların olumlu etkisine baktığımızda; B Corp’lar 2020 yılında 200 bin hektarlık araziyi korudu, 16 milyon tonluk karbon dengelemesi yaptı, 225 milyon su tasarrufu sağladı, 207 bin metrik ton atığın oluşmasını engelledi. Çevreye olan etkisinin yanı sıra B Corp’lar, çeşitli, adil ve kapsayıcı iş modellerini öne çıkarıyor ve çalışanlarına daha adil ödeme yapıyor. B Lab’ın SDG Action Manager gibi çeşitli araç ve programlarıyla topluluğa katıldıktan sonra da gelişmeye devam eden B Corp’lar, hareketin Interdependence Coalition gibi çeşitli platformları üzerinden de diğer B Corp’larla birlikte çalışma imkânı da buluyor.

B Lab Avrupa’nın sunumunun ardından etkinlik, Türkiye’nin eski B Corp’larının katıldığı “Değişimin Arka Planı: B Corp Olmak İşinizi Nasıl Daha Etki Odaklı Hale Getirdi?” paneliyle devam etti. Panelde S360 Sürdürülebilirlik Danışmanı Simge Aydın, Türkiye’nin ilk B Corp sertifikasına sahip şirketi Mikado Danışmanlık’ın kurucusu ve sosyal girişimci Serra Titiz, ilaç ve dermakozmetik sektöründe küresel operasyonlarının tamamında B Corp olan Expanscience Laboratuvarları’nın Türkiye Genel Müdürü Fikret Baltaoğlu ve tekstil sektöründe sürdürülebilirliğe odaklanan Reflect Studio Sürdürülebilirlik Lideri Serra Türkün konuşmacı olarak yer aldı.

Şirketlerin B Corp olduktan sonra işlerini daha etki odaklı yapmak için en çok hangi alanlarda farklılaştığı üzerine konuşulan panelde, Serra Titiz, yıllar içinde gelişen ve kapsamlı hale gelen BIA’nin hem şirket içi gelişim açısından hem de danışmanlık yaptıkları projelerde negatif etkiyi azaltıp pozitif etkiyi artırma noktasında çok yönlendirici olduğunu söyledi. Titiz ayrıca, BIA’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile birebir ilişkili olduğunu, yapılan işin SKA’lara nasıl katkı sağladığını gösterdiğini belirtti.

2018’den beri iyi iş tanımını ve B Corp hareketinin ilkelerini benimsediklerini paylaşan Fikret Baltaoğlu, önceliklerinin ekibi sürdürülebilirlik konusunda eğitmek ve sahadaki operasyonlarda paydaşlara aktarmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Baltaoğlu, ekipteki herkesin kendi en iyi versiyonlarını yaratmaya çalışıp bunu paydaşlarla paylaşmak için teşvik edildiklerini söyledi. İnsan kaynakları dışında tedarik zincirinde de sürdürülebilir yöntemleri belirlediklerini ifade eden Baltaoğlu, geri dönüştürülmüş materyal kullanımı ve süreçlerin elektronikleşmesinin öneminden bahsetti, sosyal etki için çalışan bir ekip kurduklarını paylaştı.

Türkiye’de tekstil odaklı tek B Corp olan ve aslında B Corp olmak için kurulan Reflect Studio, tamamen şeffaf raporlama anlayışıyla, sürdürülebilir ve yavaş moda anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor. B Corp olmalarının sebeplerinden birinin şirketin hangi kısımlarda gelişebileceğini sorgulatması olduğunu söyleyen Serra Türkün çalışanlara sunulan imkanların motivasyonu artırdığını belirtirken, en büyük etki yarattıkları süreç olan üretim kısmında ise birlikte çalışılan üreticileri de hareketin bir parçası olmaya teşvik ettiklerini söyledi. Yapılanlar dışında yapılabileceklere de değinen Türkün, çevresel ve sosyal etkiyi daha veriye dayalı sistemlerle ölçmek gibi konularda yapılabilecekler olduğunu belirtti.

Topluluğun bir parçası olmanın S360’a etkisinden bahseden Simge Aydın, etki odaklı kurumsal dönüşüm için B Corp sertifikasının önemli bir araç olduğundan ve S360’ın uzun yıllardır B Corp’ları yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti. Aydın, B Corp olduktan sonra danışmanlık sektöründe çevresel etkiler her ne kadar düşük olsa da operasyonel anlamda etkilerini azaltmak adına net sıfır hareketine katılmak için karbon salımını dengeleyecek araçlar araştırmaya başladıklarını, çalışanlar tarafında kâr paylaşımı modelini benimsediklerini, iş modelini sosyal ve çevresel etki odaklı kuran şirketlere destek olduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye’de sosyal fayda şirketi kurmanın mümkün olmadığına dikkat çekerek bu konuda hukuki anlamda yapılabilecek çalışmaları araştırdıklarını belirtti.  

Etkinlik, 2021 yılı içerisinde B Corp topluluğuna katılan şirketlerle gerçekleştirilen “Yeni B Corp’lar: Etkinizin Arkasında Ne Var?” paneli ile devam etti.  Şirketlerin B Corp hareketine katılmalarındaki motivasyonların konuşulduğu etkinliğin son panelinde moderatörlüğü S360 Araştırma ve Etki Tasarımı Bölümü’nden Irmak Büyükutku üstlendi. Panele komünitesinden güç alarak yaratıcı hizmetler geliştiren ATÖLYE’den Tasarım Araştırmacısı Emel Pilavcı ve karbonsuz üretim stratejilerinin yaygınlaşmasını sağlayan hizmetler sunan  Semtrio’dan Sürdürülebilirlik Müşteri Yöneticisi Elif Afacan katıldı.

ATÖLYE’nin pozitif etkiyi artırmaya odaklandığını söyleyen Pilavcı, B Corp topluluğundan gelen desteğin iş yapmada çok kolaylaştırıcı olduğuna dikkat çekerek harekete dahil olmanın ulaşılan nokta değil daha fazla fırsat için bir basamak olduğunu belirtti. Ağustos ayında B Corp olan ATÖLYE’nin bunun öncesinde 1,5 senelik bir süreçten geçtiğini ve bu zaman içerisinde ATÖLYE’nin birçok sürecine bakış açılarını değiştirdiklerini belirten Pilavcı, etkiye daha farklı ve derin bakabilmek için farklı mekanizmalar kurmaya başladıklarını söyledi. ATÖLYE’yi farklılaştıran ve dünya için en iyi yapan faktörler sorulduğundaysa; ATÖLYE’nin komünite odaklı, birlikte tasarlamak yaklaşımı, sorunlar için uzun dönemli pozitif etkili çözümler üretmesi, farklı disiplinleri bir araya getirerek etkiyi yaymak için alanlar oluşturabilmesi en öne çıkan faktörler arasında sayıldı.

Kurulduğu günden beri B Corp olma hedefi olan ve 2021 Temmuz ayında B Corp topluluğuna katılan Semtrio’dan Elif Afacan, 2016’dan beri iklim krizi başta olmak üzere çevresel ve sosyal konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Semtrio’nun sektördeki şirketlere örnek teşkil etme hayalini topluluğa katılarak gerçekleştirdiğini söyleyen Afacan, şeffaflığı esas alan yönetim biçimleriyle hem şirket içerisinde hem müşteriler tarafında memnuniyet sağlandığını belirtti. Semtrio’yu farklılaştıran ve dünya için en iyi yapan unsurlar ise her zaman pozitif etki odaklı olması, şirketlere ve bireylere çevresel ve sosyal bir farkındalık yaratmaya çalışması, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri, çalışan esenliğine verilen önem ve karbon nötr dönüşüm olarak ifade edildi.

Konuşmaların ardından etkinliğin katılımcılarına bu yılki B Corp ayı temasıyla bağlantılı olarak B Corp’ların arkasında yatan değerler sorularak, ortak bir çalışma hazırlandı. Değerler katılımcılar için farklı anlamlar taşısa da B Corp’lar en iyi versiyonlarına ulaşmak, dünya için iyi olmak ve etki yaratmak için çalışıyor.Panelin kaydına 3 Haziran’a kadar bu bağlantıdan erişebilirsiniz.
 

SHARE: