Menu

7 August

2015'in Sürdürülebilirlik Lideri Şirketler, Hükümetler ve Sivil Toplum Kuruluşları

Günümüzde çokuluslu şirketler çevresel ve toplumsal sorunları göze önünde bulundurarak üretim yöntemlerini yeniden masaya yatırıyor. SustainAbility ve Globescan'in ortak çalışması Sürdürülebilirlik Liderleri Raporu’nda kurumsal sürdürülebilirlik bakımından bu yıl en yüksek puanı alarak ilk beşe giren şirketler arasında, kurumsal sürdürülebilirlik listelerinin liderleri Unilever, Marks&Spencer, Interface, Ikea ve iki B-Corp Patagonia ve Natura yer aldı. Söz konusu raporun hazırlığında 80 ülkeden 800′ü aşkın sürdürülebilirlik uzmanı ile yapılan anketler kullanıldı. Rapor, sürdürülebilir kalkınma konusunu şirketlerin ne kadar iş stratejilerine entegre ettiğini, faaliyetlerini yürütürken, çevre ve yerel toplumlara ne kadar saygılı davrandığını sürdürülebilirlik tanımı olarak kabul ediyor. Öte yandan raporun yöntemi gereği, ‘algılanan sürdürülebilirliği’ ölçtüğünü belirtmekte fayda var. Geri dönüşüm, az kaynak kullanımı gibi konularda önderlik etmek de sürdürülebilirlik lideri kabul edilmek için gerekliliklerden biri. 

Raporun önemli çıktıları ise şöyle:

- 1992′de gerçekleşen Rio Zirvesinden bu yana STK’lar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşma/ulaşma konusunda en fazla katkıyı veren kurumlar oldu. STK’ları, BM, özel sektör ve hükümetler izledi. Bu durum sürdürülebilirliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele, tüketicileri bilinçlendirme gibi konularda sivil toplum örgütlerinin etkisini bir kez daha ortaya koydu. 

- Peki ya gelecekte sürdürülebilir kalkınma ajandasının önderliğini kimler üstlenmeli? Bu soruya araştırma katılımcılarının %50′sindan fazlası hükümetler yanıtını verdi. Kayda değer bir grup da özel sektörü seçti. Günümüzün şampiyonu STK’lar ise %5′lik bir pay bulabildi.  

- Kurumsal liderler sıralamasında üst üste 5. kez Unilever birinci geldi. İkinci sırada B-Corp olan Patagonia yer aldı. Biyomimikri lideri Interface üçüncü, sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmalarıyla öne çıkan perakendeci Marks & Spencer dördüncü, bir diğer B-Corp Latin Amerikalı kozmetik devi Natura beşinci ve İskandinav mobilya lideri IKEA altıncı oldu. 

-SustainAbility’nin listesine giren iki tane B Corp var. Latin Amerika’nın en büyük kozmetik şirketi Natura ve Patagonia sadece sürdürülebilir olduklarını iddia etmiyorlar, aynı zamanda oldukça detaylı ve sürdürülebilirliğin her açısına dokunan bir değerlendirmeden geçerek B Corp sertifikasını almaya hak kazanmış şirketler. Çalışanlardan, çevreye olan yaklaşımlarına, yönetim modellerinden, toplum için yaptıklarına kadar her alanda bu şirketlerin performansını objektif ve şeffaf olarak değerlendiren B Corp sertifikasına sahip olmak gerçekten sürdürülebilir olmayı gerektiriyor. Örneğin, Patagonia’nın iş modeli şirketin kuruluşundan itibaren sürdürülebilirlik temellerini uygulayan bir şirket olmak üzerine kurulu ve bunu başarı ile devam ettiğini B Corp Etki Değerlendirmesi raporunda açık bir şekilde paylaşıyor.

- Coğrafyalara göre sürdürülebilir kalkınma konusunun liderleri ise, Latin Amerika ve Avustralya dışında her kıtada Unilever oldu. Bu bölgelerde ise sırayla Natura ve Interface bu konuya önderlik ediyorlar. 

- Uzmanların %26′sı sürdürülebilirliğin uygulanabilmesi için kurum yöneticilerinin konuyu mutlaka sahiplenmesi ve sürdürülebilirliğin iş modeline entegre edilmesi gerektiğini söylüyor.  

- Gelelim sürdürülebilir kalkınma konusunun sivil toplum liderlerine. Sırayla WWF, Greenpeace, Oxfam, World Resources Institute ve WBCSD’nin girdiği liste hangi örgütlerin şirketleri ve bireyleri en çok etkilediği kriterine göre oluşturuldu. 

- Hükümetler tarafındaysa araştırmaya katılanların büyük kısmı Almanya ve Kuzey ülkelerini sürdürülebilir kalkınma liderleri olarak görüyor. Bu ülkelerin hemen arkasında Birleşik Krallık geliyor. 

- Hükümetlerle ilgili bir diğer önemli çıktı ise sürdürülebilir kalkınma konusunu ajandalarına alan hükümetler bunu  %31 oranında değerlerini yansıttığı için, %27 oranında enerji ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla yapıyor. 

Raporda elde edilen verilen dökümünü bu bağlantıdan okuyabilir, infografik üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. 

SHARE: