Menu

20 November

Uzmanlar, Paris İklim Zirvesi’nden Neler Bekliyor?

Paris’te 30 Kasım-11 Aralık arasında gerçekleşecek olan COP21 zirvesi öncesi GlobeScan, SustainAbility ve The Climate Group tarafından, iklim uzmanları ile yapılan anketin sonuçları, COP21 zirvesinden beklentilerin yüksek olduğuna işaret ediyor. COP21 zirvesi, dünyada, iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için “en iyi son şans” olarak görülüyor. Eğer alınması gereken önlemler ve gelecek için çizilecek olan yol haritası konusunda liderler arasında bütün ülkeler için bağlayıcı olacak bir uzlaşmaya varılamazsa, küresel ısınmanın etkileri geri dönüşü olmayan seviyelere ulaşabilir.

Uzmanların oldukça büyük bir çoğunluğu (%92), COP21 sonucunda küresel anlamda bir anlaşmaya varılacağı konusunda hemfikir. Buna rağmen, sadece %32’si bu anlaşmanın ülkeler için bağlayıcı olacağına inanıyor, büyük bir çoğunluk ise hükümetlerin yetersiz kaldığı bu noktada işin büyük kısmının özel sektöre kalacağını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçlarından bazıları şöyle:

Ekonomik araçlar, küresel ısınmaya en etkili çözümlerden biri olarak görülmeye devam ediliyor. Uzmanlardan %80’inden fazlası, fosil yakıtların teşviklerinin azaltılmasının en etkin çözüm olacağını söylüyor.  
Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için en etkili yöntemin fosil yakıt teşviklerinin ortadan kaldırılması olduğunu düşünen uzman görüşlerine rağmen, hükümetlerin Paris’te 2°C hedefine uygun bir anlaşmaya imza atacaklarına olan inanç oldukça düşük (%4).
Bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum, katılımcıların yüzde ellisinden fazlası tarafından iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en büyük katkıya sahip kesim olarak görülüyor.
Uzmanların %86’sı, Paris sonrası çözüm sürecinin uygulanmasında özel sektörün “önemli” veya “çok önemli” bir rol oynayacağını öngörürken, bu rakam ulusal hükümetler için %90’a çıkıyor. Fakat geçmiş performansları ve gelecek beklentileri karşılaştırdığımızda, hem özel sektörün hem de hükümetlerin daha çok efor sarf etmeleri gerektiğini görebiliyoruz.
2015 İklim Anketi için işletmeleri temsil eden paydaşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerden uzmanlar COP21 beklentilerinin yanı sıra 2015 sonrası iklim değişimi stratejileri ve çeşitli aktörlerin rollerine ilişkin bilgi verdiler.
69 ülkeden uzman paydaşların fikirlerinin alındığı çalışmada, 2009’dan beri özel sektöre olan bakışın oldukça değiştiği ortaya çıkıyor. İklim değişikliği konusunda Unilever, Tesla, IKEA, Google, General Electric ve Walmart kurumsal liderlik anlamında paydaşlar tarafından şampiyon olarak görülüyor. Son 5 yılda çözüm geliştirme konusunda en çok katkıyı sağlayan şirket ise Unilever oldu ve birinci sıraya yükseldi. 2009 yılında birinci sırada General Electric olduğu ve BP ile Shell’in de listede yer aldığı göz önünde bulundurulursa iklim değişimi liderliği konusunda kurumsal düzenin oldukça değiştiği söylenebilir. GlobeScan’de Sürdürülebilirlik Direktörü Eric Whan, konuyla ilgili olarak “Paris’ten çıkacak olan sonucun, bilim çevreleri tarafından gerekli görülen yeterliliğe sahip olması beklenmiyor. Fakat çıkan sonuç ne olursa olsun, küresel çözümlerin en az hükümetler kadar özel sektör tarafından gelmesi bekleniyor. Bu konudaki baskılar yüksek ve bu zorluğun üstesinden gelmeyi başaran şirketler, 20 yıl sonrasında büyüyen ve gelişen şirketler olacaklar.” dedi.
Yenilenebilir enerji ve teknolojik inovasyona yatırım, iklim değişikliği liderliği algısını anlayabilmek için en çok başvurulan iki kriter olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu iki konudaki girişimlerin çözüm geliştirmeye bağlılığı en gerçekçi şekilde temsil ettiğine inanıyor.  
En etkili çözümler konusunda farklı coğrafyalardan farklı fikir birlikleri ortaya çıkıyor. Avrupalı uzmanlar (%35) makro seviyede iklim değişikliğine makro seviyede çözüm olarak yasal düzenlemeleri gösterirken, Kuzey Amerikalı katılımcılar (%38) ekonomik araçları daha önemli görüyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise kamu eğitimi gibi davranışsal yaklaşımlar öne çıkıyor.

SHARE: