Menu

6 July

2018 Sürdürülebilirlik Liderleri

SustainAbility ve GlobeScan iş birliğinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 70 farklı ülkeden 729 uzmanın katıldığı “Sürdürülebilirlik Liderleri Anketi” (Sustainability Leaders Survey) 2018 sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçları, geçtiğimiz yıllardaki sonuçlarla benzerlik gösteriyor; Unilever 2011 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da lider konumunu korudu. Sürdürülebilirlik liderleri arasında öne çıkan Interface ve B Corp olan Patagonia’nın da uzun yıllardır elde ettikleri konumu korudukları görüldü. Bunların yanında IKEA, Marks & Spencer, Tesla, Nestlé, Natura, Danone ve Apple öne çıkan şirketler oldular. Bu yılın yükselen şirketiyse Walmart oldu.Bu yıl araştırmada ön plana çıkanları sizler için şöyle özetleyebiliriz;

• Bir ilk olarak anket katılımcıları, şirketleri 5 ana konuda değerlendirdiler; amaç belirleme, planlama, kültür, iş birliği ve savunuculuk. Değerlendirmede lider şirketlerin en çok planlama konusunda iyi oldukları, en zayıf kaldıkları alanın ise savunuculuk olduğu ortaya çıktı.
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne gençlerin katkı ve etkisinin nasıl olabileceğine yönelik değerlendirme yapılmasına yönelik sorunun yer aldığı ankette öne çıkan cevaplar, tüketici davranışları ve siyasi katılımın ile değişim yaratma, oldu. Bunun yanı sıra genç uzmanlar, girişimcilik, kariyer ve eğitim tercihleri, yatırım kararları ve savunuculuk faaliyetlerini sürdürülebilirlikte en önemli alanlar olarak belirlediler.
• Üst üste sekizinci yıldır liderlik konumunu koruyan Unilever, araştırmaya katılan uzmanların %47'si tarafından telaffuz edildi. B Corp olan Patagonia katılımcıların %23’ü tarafından söylendi.
• Sürdürülebilirlik değerlerini entegre etmek, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koymak ve güçlü liderlik göstermek, sıralamada başta yer alan şirketlerin ortak özellikleri olarak ön plana çıktı.
• WWF ve Greenpeace, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında liderliklerini korudular ve özellikle 18-35 yaş arasındaki genç uzmanlar tarafından ön plana çıkardılar. World Resources Institute ve Oxfam, STK’lar arasında öne çıktılar.
• Çok paydaşlı girişimlerin ve iş birliğinin önemi ve iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkısı 2015 yılından bu yana arttı. Bu konuda araştırma ve akademik kuruluşların katkısı azaldı.

SHARE: