Menu

6 March

Yönetim Kurullarında Daha Fazla Kadın Yönetici

Catalyst'in son raporuna göre, Yönetim Kurullarında daha fazla kadın yönetici bulunan şirketler daha yüksek finansal performans sergiliyor. Fortune 500 şirketleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, en başarılı finansal durumu olan şirketlere bakıldığında Yönetim Kurulu'nda en az üç kadın yönetici olduğu görülüyor - ve bu rakam diğer şirketlere göre daha fazla sayıda kadın yönetici demek. Finansal performans ölçütü olarak özkaynak üzerindeki getiri (ROE), satış cirosu (ROS) ve öz sermaye karlılığı (ROIC) kullanıldı ve daha fazla kadın YK üyesi olan şirketlerin bu alanlarda sırayla %53, %42 ve %66 daha iyi performans gösterdiği görüldü. 

Buna rağmen, S&P 500 şirketlerine bakıldığında (Ekim 2014 itibariyle) CEO pozisyonundaki kadınların oranının yalnızca %4,8 olduğu görülüyor. Kadın CEO'su olan şirketler listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

2013 yılında Sabancı Üniversitesi Bağımsız Kadın Direktörler Projesini gerçekleştirdi. Melsa Ararat önderliğinde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de de durum çok farklı değil. Kadın yöneticiler konusundaki çeşitli göstergeleri içeren sunuma bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Sabancı Üniversitesi ve Egon Zhender işbirliğiyle yapılan Kadın Direktörler araştırmasının 2014 sonuçları Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamındaki II. Türkiye Kadın Direktörler Konferansında paylaşıldı. Buna göre Borsa İstanbul'a kote olan 422 şirketin yönetim kurulları, bu alandaki yasal düzenlemelere rağmen hâlâ kadın üye eksikliği çekiyor. Yönetim kurullarında kadın üye yüzde 11.7'le sınırlı. Bu rakam 2013'ten bu yana şirketlerin yerinde saydığını gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye'de 352 kadın direktör var. 2014'te yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin yüzde 24'ü kadın. Bağımsız kadın direktörlerin oranı ise yüzde 9.3. Halka açık 100 şirketten 47'sinin yönetim kurulunda ise hiç kadın üye yok. 

İşin aslı, kadın erkek eşitliğinin üst düzeyde olduğu İskandinav ülkelerinde bile durum o kadar da parlak sayılmaz. Dünya Ekonomik Forumunun Küresel Toplumsal Cinsiyet Endeksine göre cinsiyet eşitliği konusunda vikingler yine lider konumda: İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka ilk beşte yer alıyor. Bu ülkelerde kurumsal şirket YK'ları için belirlenmiş kadın yönetici kotaları, şirketlerde çocuk bakım üniteleri ve uzun hamilelik izinleri (erkeklere verilen doğum sonrası izinleri de cabası) bulunuyor. Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin yarısından fazlasını kadın bakanlar oluşturuyor.


 


Gelgelim bu güzel gelişmeler yalnızca borsaya açık büyük kurumsal şirketler için geçerli. Tipik bir İskandinav şirketine baktığınızda ne yazık ki rakamlar bu kadar iyi değil. Hatta şirketlerde kadın oranı yüksek olsa da yöneticilerin çoğu hala erkek. Örneğin, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre uzun hamilelik ve doğum sonrası izinlerinden faydalanan kadınlar, iş hayatının ileri dönemlerinde erkek iş arkadaşlarına göre daha az maaş alıyorlar. Bunun nedeni ise kadınların bu izinler dolayısıyla genç yaşta doğum yapmaya teşvik edilmesi ancak bu esnada önemli tecrübelerden yoksun kalması gösteriliyor. The Economist'in cam tavan diye adlandırdığı sendrom, aslında iki nedenden kaynaklanabiliyor. Birincisi, kadınların hayatını kolaylaştıran program ve politikalar, onların daha yüksek hedefler koymasını engelliyor olabilir. İkincisi ise, bu politikalar belli rollerdeki belirli kadınların yükselişini kolaylaştırırken, kariyer sahibi tüm kadınları kapsamıyor olabilir. 

Evet, kurumsal şirketlerin birçouğu kadınlar için hala erkeklerle eşit fırsatlar sunmuyor ama bu konuda güzel girişimler ara vermeden çalışıyor. 

Bu girişimlerden bir tanesi de YenidenBiz.com. Yeniden Biz kadın adayları hazırlama, geliştirme ve yerleştirme danışmanlığı veriyor. Bu danışmanlık da uç süreçten oluşuyor. Önce iş hayatına ara vermiş eğitimli ve kendi alanlarında deneyimli kadınları bir yetenek havuzu içerisinde bir araya getiriliyor. Daha sonra bu adaylar, iş hayatına hazırlanıyor. Adayların ihtiyaçlarına göre eğitim ve seminer programları oluşturuluyor; onlara kariyer, mentorluk ve koçluk desteği sağlanıyor. Son aşamada adayların ve şirketlerin beklentilerine uygun olarak eşleştirmeleri gerçekleştirerek kadın istihdamına katkıda bulunuluyor.

Konuyla ilgili Facebook COO'su Sheryl Sandberg'ün iş dünyasında kadın olmakla ilgili kaleme aldığı kitabı Lean In'i ödünç almak isterseniz, sizi ofisimizde bulunan Sürdürülebilirlik Kütüphanesi'ne bekliyoruz!

Fotoğraf: Emre Salkım

SHARE: