Menu

31 December

Avrupa Yeşil Mutabakat'ın Perakende Sektörüne Etkileri

Perakende sektöründe temel sera gazı salımı üretimin yanı sıra lojistik, dağıtım ve ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ihracat yapan perakende şirketlerinin bu doğrultuda önerilen vergi mekanizması Sınırda Karbon Düzenlemesine(SKD) (Carbon Border Adjustment Mechanism) dikkat etmesi ve buradaki oluşabilecek riskleri önceden ön görmesi gerekiyor. 

Komisyon tarafından, tekstil sektörüne paralel şekilde perakende sektöründe de yoğun kullanımı olan plastik ve diğer paketleme materyallerine çeşitli düzenlemeler getiriliyor.1 Komisyon’un 2030 itibarıyla her türlü ambalaj ve paketlemenin biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı plastik yoluyla sağlanması yönünde uygulamalar yaratacağı ve tek kullanımlık plastiklere yaptırımlar getireceği vurgulanıyor. Döngüsel ekonomi eyleminin ayrıca, tüketicilerin yeniden kullanılabilir, dayanıklı ve tamir edilebilir ürünleri alma yönünde şirketlere teşvik edici yaptırımlar uygulaması planlanıyor. Tüketicilerin yeşil badanaya (greenwashing) maruz kalmadan, daha sürdürülebilir seçimler yapması yönünde güvenilir, doğrulanabilir bilginin sağlanması hedefleniyor. Stratejik değer zincirlerinde yatırımların ve endüstrinin iş birliği içinde olmasına yönelik yeni yollar geliştirilmesi yer alıyor. 

Komisyonun Tarladan Sofraya stratejisi döngüsel bir ekonomiye ulaşılmasına katkıda bulunurken özellik tarım, gıda ve perakende sektörüne etkisi olacak bazı düzenlemeleri içeriyor.2 Bu strateji kapsamında lojistik, depolama, paketleme ve gıda atıkları konusunda gıda ve perakende sektörlerinin çevresel etkilerinin azaltılması hedeflenecek. Tarladan Sofraya stratejisi, gübre ve antibiyotik kullanımının yanı sıra kimyasal pestisit kullanımını ve riskini önemli ölçüde azaltmaya yönelik aksiyonlar almayı hedefleniyor. Avrupa Komisyonu yasama tedbirleri almak da dahil olmak üzere paydaş diyaloğuna dayalı olarak bu azaltım hedefi için çalışacak. Özellikle öz-markalı ürünleri olan perakende şirketleri için bu anlamda bazı kısıtlamalar getirebilir. Tarladan Sofraya stratejisi sürdürülebilir gıda tüketimini, uygun fiyatlı ve herkes tarafından kolayca erişilebilen sağlıklı gıdayı teşvik edecek. AB çevre standartlarına uymayan ithal gıdaların AB pazarında satışına izin verilmiyor. AB Komisyonu, tüketicilerin sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme biçimlerini benimsemelerine ve gıda israfını azaltmalarına yardımcı olacak eylemler önerecek. Komisyon aynı zamanda, gıdanın kaynağı, besin değeri ve çevresel ayak izi gibi ayrıntılar hakkında dijital araçlar da dahil olmak üzere tüketicilere daha iyi bilgi vermenin yeni yollarını araştıracak. Tarladan Sofraya stratejisi, çiftçilerin değer zincirindeki konumunu iyileştirmeye yönelik öneriler de içerecek.

Perakende sektörünün önemli derecede karbon salınımı yaptığı tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesi için de bazı düzenlemelerin yapılacağı komisyon tarafından belirtiliyor. Perakende sektörü için büyük bir önemi olan lojistik ve soğutma uygulamalarının karbonsuzlaştırılması için inovatif uygulamaların büyük bir önemi var.  Binalarda enerji verimliliği AYM’nin net-sıfır hedefi için en önemli aksiyon alanlarından biri olarak yer alıyor. Depo ve mağazalarda enerji verimliliğinin sağlanması için teşvikler bulunuyor.

1 A new Circular Economy Action Plan, 2020.
2 A Farm to Fork Strategy, 2020.

SHARE: