Menu

21 December

24. Taraflar Konferansı (COP24) sona erdi

2-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Polonya’nın Katoviçe şehrinde gerçekleşen 24. Taraflar Konferansı’nın en önemli hedeflerinden biri, 2015 Paris Anlaşması’nın uygulanması için Kurallar Kitabı’nı belirlemekti. Zirvenin çıktılarının iklim değişikliğinin önleme konusunda ne kadar etkili olacağı ise tartışılan konular arasında.

İki hafta süren müzakereler sonucunda 190 ülkenin onayıyla Kurallar Kitabı kabul edildi. Kurallar Kitabı 2015 Paris Anlaşmasıyla konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için temel oluşturacak ve eksikleriyle çıkmış olsa dahi, Paris Anlaşması’nın geçerliliğini devam ettireceği anlamına geldiğinden ötürü büyük önem taşıyor.

İlk kez 2015’te net bir şekilde dillendirilen ve Paris Anlaşması’nın da hedefi olan 1.5 derecelik ısınmanın potansiyel sonuçlarının anlaşılabilmesi için Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ekim ayında bir rapor yayımlamıştı. Bu raporda belirtildiği üzere, mevcut emisyon seviyeleriyle 1.5 derecenin üzerinde bir ısınmayı engellemek için önümüzde yaklaşık 12 yıl var. 1.5 derece özellikle de deniz altı ekosistemi ve geri döndürülebilir iklimsel değişim açısından kritik bir limit, 2 derecelik sıcaklık artışı ile iklim değişikliğinin sonuçları çoğu alanda geri döndürülemez seviyelere ulaşıyor.

Gönüllülük esasına dayanan Paris Anlaşması için ülkeler tarafından koyulan hedefler ise 3.5 derecelik bir ısınmaya sebebiyet verecek seviyede iken Konferansta, iklim adaleti, karbon piyasaları ve karbon vergisinden elde edilen gelirin sosyal adaleti sağlayacak şekilde nasıl harcanması gerektiği, ülkelerin geçmiş karbon emisyonları üzerine olan sorumlulukları ve karbon politikaları gibi birçok konuda net çıktılar oluşturulamadı. Bu konular gelecek konferanslarda tartışılmaya devam edecek.

STK’lar ve iklim aktivistlerinin de yoğun katılım gösterdiği Konferans’a damgasını vuran isimlerden genç iklim aktivisti Greta Thunberg, yaptığı konuşmada krizin kriz olarak değerlendirilmediği sürece çözülemeyeceğini, delegelerin iklim gerçekliklerini olduğu gibi dillendirecek kadar olgun olmadıklarını ve bu sorumluluğu çocuklara yüklediklerini ancak dünya liderleri istese de istemese de değişimin geldiğini söyledi.

Konferans’a katılan ülkelerden biri olan Türkiye ise iklim koruma önlemleri fonlarından yararlanabilmek için yine statü değişikliği talep etti. Talebin çözümlenmemesi üzerine Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalamadı. Gelecekte Türkiye’nin iklim değişikliğine dair nasıl stratejiler izleyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

SHARE: