Menu

8 May

ILO Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler Raporu Yayımlandı

S360 Araştırma ve Analiz bölümü takım lideri Yaprak Kurtsal tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için hazırlanan « Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler – Türkiye’den İyi Örnekler» raporu, Türkiye’de yeşil ekonomiye geçiş sürecinde insana yakışan işler yaratılması yolunda bilgi paylaşımı çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Rapor aynı zamanda, çalışma kapsamında ele alınan şirketlerin, daha yeşil bir iş modeline geçiş sürecindeki deneyimlerine yer verirken, karar vericilere; şirketlerin yeşil uygulamaları vasıtasıyla ve yarattıkları yeşil istihdam sayesinde değişimin motoru olabilecekleri konusunda ışık tutmayı amaçlıyor.

“Yeşil işler”, tarım, üretim, araştırma ve geliştirme, idari işler ve hizmetler ile ilgili sektörlerde, çevrenin korunmasına ya da çevre kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan işler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, yeşil işlerin, aynı zamanda, insana değer veren, düzgün maaş sağlayan, işçi haklarının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğini de gözeten ve iyi kariyer imkanları sunan, insana yakışan işler olması beklenmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler” projesi kapsamında hazırlanmış olan bu çalışma kapsamında görüşülmüş ve incelenmekte olan şirketler ise: Ezcacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Boyner Grup, Schneider Electric, Arçelik, Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, Recydia Hereko, Soyak Holding, Ekol Lojistik ve Siemens’tir.

« Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler – Türkiye’den İyi Örnekler» raporunu bu bağlantıya tıklayarak görüntüleyebilir ve websitemizden PDF olarak indirebilirsiniz.

SHARE: