Menu

9 March

Prestijli üniversitelerden sürdürülebilir finansman için iş birliği

Dünya’nın önde gelen 18 araştırma üniversitesinin bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Finans ve Yatırım için Küresel Araştırma İttifakı (Global Research Alliance For Sustainable Finance and Investment), küresel sürdürülebilir finans alanında akademik araştırmaları teşvik ederek Yeşil Finans sektörünü büyütmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Üyeleri arasında Cambridge, Oxford, Yale, Stanford, California Üniversitesi, Berkeley, Imperial College London, Zürih Üniversitesi, Frankfurt School of Finance ve London School of Economics gibi prestijli üniversitelerin bulunduğu İttifakın üç ana hedefi bulunuyor:

• Sürdürülebilir finans ve yatırım alanında uluslararası çapta akademik konferanslar düzenlemek
• Sürdürülebilir finans ve yatırım üzerine çalışan araştırmacılar arasında akademik iş birliğini geliştirmek
• Sürdürülebilir finans ve yatırım üzerine çalışan lisansüstü öğrencilerin ve genç akademisyenlerin gelişimini sağlamak ve sayılarını arttırmak.

Son dönemde finans sektörü çalışanlarının, politikacıların ve sivil toplumun ilgisini çeken sürdürülebilir finans konusu, bu alanda kaliteli araştırmaların sayısını artırmak için de fırsatlar sunuyor.

Oxford Sürdürülebilir Finans Programı’nın da direktörü olan, İttifak eş başkanı Ben Caldecott verdiği bir röportajda, kurulan bu platformun halihazırda sürdürülebilir finans üzerine araştırma yapan 18 prestijli üniversiteyi bir araya getirerek etkili araştırma sonuçları elde edeceğini belirtiyor. 5 Mart’ta kullanıma açılan internet sitesiyle birlikte resmi olarak faaliyete geçen İttifakın akademik araştırmalara etkisi dışında 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili çalışılmasında da oldukça etkili olacağı öngörülüyor. Kullandığımız finans sisteminin küresel çevresel sürdürülebilirlik kavramının gerekliliklerine uygunluğunu sağlayacak olan araştırma sonuçları, sürdürülebilir kalkınma seviyesine ulaşmak için küresel finans sektöründeki eksikliklere çözüm üretecek.

İttifakın ilk etkinliği Eylül 2018’de Maastricht Üniversitesi’nde yapılması planlanan “Sorumlu Şirketleri Yönetmek ve Finanse Etmek” konulu konferans olacak. Sürdürülebilirlik alanında akademik çalışmaların sunulacağı Maastricht’te sürdürülebilir finans ve yatırım alanında teorik ve pratikte gelişme sağlayacak bilgi üretimi hedefleniyor. Ayrıca, yıl boyunca Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da daha küçük ölçekte konferansların gerçekleşmesi planlanıyor.

SHARE: