Menu

14 August

Refinitiv finans sektöründe şeffaf sürdürülebilirlik iç görülerini bir sonraki adıma taşıyor

Küresel finans topluluğunu veri ve analiz yoluyla birbirine bağlama ve geliştirme taahhüdünü temel alan küresel finansal veri sağlayıcısı Refinitiv, Anlaşma Verileri (Deals Intelligence) çözümü aracılığıyla Sürdürülebilir Finans Ligi Tabloları’nı piyasaya sürdü. Sürdürülebilir içgörülerin geliştirilmesinde önemli bir veri metriği sunan bu yeni hizmet, sürdürülebilir sonuçlar getiren yeni sermaye artışlarını ölçüp bu tür faaliyetlere aracılık eden yatırım bankalarını derecelendiriyor.

Refinitiv Workspace ve Eikon’dan erişilebilen tablolar, 1970'lerden bu yana 225 ülkede duyurulan ve 3,3 milyondan fazla işlemi kapsayan küresel anlaşma ve pazar hacmi analizlerinden yararlanıyor. Bunu takiben ise hem kazanç kullanımı hem de şirket operasyonları kriterlerine bakarak finansal piyasalarda yaratılmış olan ve sürdürülebilir ekonomiyi yönlendiren toplam yeni sermayeyi ortaya koyuyor.

Hem sürdürülebilir ürünleri hem de sürdürülebilir şirketleri bir araya getiren Refinitiv Anlaşma Verileri Sürdürülebilir Finans Ligi Tabloları, pazarın bu iki yönünü tek bir sıralamada birleştiren ilk ve tek platform olma özelliği taşıyor. Yeşil tahviller, sosyal tahviller ve sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller veya krediler, sürdürülebilir gelirlerin kullanımı ve sürdürülebilir endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili anlaşmaları analize dahil eden bu platformun sağladığı bazı önemli veriler ise aşağıdaki gibi:
• 2020'nin ilk yarısında yaklaşık 200 milyar ABD doları tutarında sürdürülebilir tahvil piyasaya sunuldu.
• Sosyal tahvil ihracı, COVID-19 yardım ve kurtarma çabaları hızlandıkça tahvil ihracının dörtte birini oluşturdu.
• Sürdürülebilir şirketleri içeren birleşme ve satın alma, 2019'un ilk yarısı seviyelerine eşit olarak 10,6 milyar ABD dolarına ulaştı.
• HSBC, sürdürülebilir tahviller için en üst sırayı korurken, BNP Paribas sürdürülebilir kredi verme konusunda üst sıralarda yer aldı.

Refinitiv Anlaşma Verileri Sürdürülebilir Finans Ligi Tabloları, yatırım bankacılığı topluluğunun sürdürülebilir alandaki etkinliği ve liderliği izlemek ve ölçmek için ÇSY faktörlerini analizlerine daha kolay bir şekilde dahil etmesine olanak tanıyor.

“Bu yeni hizmetle piyasalara ihraç edilen yeni sermayenin bütünsel bir görünümünü oluşturduk. Varlık sınıfları, bölgeler ve ürün odaklı pazarlar arasındaki sürdürülebilir faaliyetleri bir araya getiriyor ve bu finansmana en çok katkıda bulunan ihraççıları, sigortacıları ve danışmanları tanımlıyoruz.” diyen Lipper ve I&A Insights, Refinitiv Sürdürülebilir Finans Başkanı Leon Saunders Calvert, sürdürülebilir finans ürünleri ve araçlarının piyasa tanımları olgunlaşmaya devam ederken, Refinitiv’in bu evrimi etkilemeye ve kriterlerine yansıtmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.

SHARE: