Menu

8 June

Avrupa Parlamentosu’ndan Sürdürülebilirlik Finansmanı Düzenlemesi

AB Komisyonu’nun 24 Mayıs tarihinde Parlamento’ya sunduğu AB Sürdürülebilirlik Finansmanı için Eylem Planı’na uygun olarak yaptığı düzenlemelerde:

1.Birleşik AB sınıflandırma sistemi: Ekonomik etkinliklerin çevresel olarak sürdürülebilir olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi kritere;
2. Kurumsal Yatırımcıların Görev ve Raporlamaları: Varlık yöneticileri, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım danışmanları gibi kurumsal yatırımcıların çevresel, sosyal ve yönetimsel unsurları yatırım kararı süreçlerine nasıl dahil ettiklerine ilişkin tutarlılık ve açıklık sağlayıcı düzenlemelere;
3.Düşük Karbon Kriterleri: Yeni kategori kriterlerin oluşturulmasını sağlayacak önerilere ve
4. Yatırımcılara Sürdürülebilirlik ile ilgili daha iyi öneriler: Bir ürünün yatırımcı gereksinimlerini karşılama değerlendirmesi yapılırken, her bir müşterinin sürdürülebilirlik tercihlerinin de dikkate alınması gerektiğine dair önerilere yer verdi.

AB Komisyonu’nun önerileri, 29 Mayıs tarihinde, Parlamento’dan tarafından büyük bir destekle kabul edildi.

AB, sera gazı salımlarında 1990’a kıyasla, 2030 yılına kadar asgari %40 azaltım, enerji tüketiminde de yenilenebilir enerjinin payını %27’ye çıkarma hedefiyle iklim değişikliği ile mücadele ve temiz enerjiye dönüşümde iddialı hedefler belirledi. Bu taahhütleri gerçekleştirmek için yıllık 180 milyar Euro yatırım gerektiği tahmin ediliyor ve bu tutarda bir yatırımın gerçekleşmesi için finansal kaynak gerektiğinden, AB, iklim ve yenilenebilir enerji finansmanında temkinli fakat cesur adımlar atıyor.

SHARE: