Menu

20 November

2014'te Yeni Eklenen Elektrik Kapasitesinde Yenilenebilir Enerjinin Payı %50'yi Aştı

International Energy Agency (IEA) tarafından yayımlanan World Energy Outlook 2015 Raporu’na göre, günümüzde yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde kömürden sonra ikinci sırada geliyor. Bununla beraber, yenilenebilir enerjinin 2030′lu yılların başlarında kömürü de aşarak birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor. IEA direktörü Fatih Birol’a göre, yenilenebilir enerji kaynakları artık niş bir pazar olmaktan çıktı ve ana akım enerji kaynaklarından biri haline geldi. Küresel olarak yapılan yeni enerji yatırımların %60’ının yenilenebilir enerjiye yapıldığını söyleyen Birol, bir yandan da 2014 yılında toplamda 490 milyar USD bulan fosil yakıt teşvikleri nedeniyle yenilenebilir enerji ile fosil yakıt kaynaklı enerji üretimi arasındaki rekabetin pek de adil olmadığını belirtti.

The Guardian’ın haberleştirdiği rapora göre, küresel enerji içerisindeki payı 2000 yılından günümüze dek %23’ten %29’a çıkan kömürün, “Yeni Politikalar Senaryosu”na göre 2040′ta enerji üretiminin payı %30 olacak. Yine de, IEA’nın fosil yakıtların payını bir çok zaman olduğundan daha yüksek, yenilenebilir enerjinin payını ve artış hızını olduğundan düşük tahmin ettiğini hatırlatmakta fayda var.Bununla beraber, IEA yenilenebilir enerji kullanımının artışı sayesinde, küresel karbon salımlarındaki büyümenin ciddi anlamda yavaşlamasını öngörüyor. Yine de, Paris’de gerçekleşecek olan iklim zirvesi öncesinde yayımlanan rapora göre, karbon salımı azaltımları yetersiz olarak öngörülüyor. Yapılan hesaplamalara göre, küresel ortalama sıcaklık artışı yaklaşık 2,7°C olarak gerçekleşecek ve bu seviye, kritik eşik olarak görülen 2°C’lik artışın oldukça üzerinde. Dolayısıyla, başta enerji sektörü olmak üzere, küresel olarak ciddi değişikliklerin yapılması şart.

SHARE: