Menu

10 September

Neden yatırımcılar mali düzenleyicilerin iklim değişikliği riskiyle mücadele etmesini istiyor?

Epoch Investment Partners Genel Başkan Yardımcısı Ravi Varghese, yakın zamanda kaleme aldığı makalede bu soru üzerine eğiliyor.
 
Michael Lewis’in "The Fifth Risk" (Beşinci Risk) adlı kitabına atıfta bulunan Varghese, Lewis’in neden mevcut salgına hazırlıksız olduğumuzu ve iklim değişikliği gibi tehditlerle başa çıkmak için neden farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu en iyi şekilde açıkladığını savunuyor.
 
Buna göre Lewis’in basit ama derin bir tezi var: Katastrofik risklerle başa çıkmak hükümetin görevidir.
Özellikle ABD hükümeti, ‘dünya tarihinde bu tür risklerin tek bir kurum tarafından yönetilmesine örnek en büyük portföy’ olarak nahoş bir yük taşımakta. Bu risklerden bazıları aklımıza hemen gelir: Finansal krizler, kasırgalar ve terörist tehditler bunlardan birkaçıdır. Küresel pandemi gibi diğerleri ise, daha önce ciddi bir şekilde değerlendirilmeye değer olamayacak kadar abartılı görünebilirdi. Lewis, bu risklerin ‘çok uzun fitilli bombalar gibi’ olduğu konusunda uyarmıştı; uzak gelecekte patlayıp patlamayacakları ise bilinmiyordu.
Varghese’ye göre iklim değişikliği doğrudan bu kategoriye giriyor; çünkü yayılmakta olan bir virüsle mücadele etmek için kaynakları ve kamu desteğini seferber etmek, yatırımlar yapmaktan ve yalnızca bundan on yıllar sonra ödüllendirebilecek politikalar oluşturmaktan çok daha kolay. Ayrıca, iklim değişikliği gibi bir tehdit toplumun ve ekonominin o kadar çok unsuruna nüfuz ediyor ki bu durum kimin ne yapması gerektiğini bilmeyi çok zorlaştırıyor.
 
Bu noktada, Varghese eylem alma zorluğunu azaltacak bir raporun kısa zaman önce yayımlandığından bahsediyor. Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets tarafından kamuoyuna sunulan "İklimi Sistemik Bir Risk Olarak Ele Alma" adlı rapor, ABD mali düzenleyicilerini iklim değişikliğini anlamak için ileriye dönük adımlar atmaya teşvik ediyor.
 
Rapor, yedi federal mali düzenleme kurumunun yanı sıra eyalet ve federal sigorta düzenleyicilerine 50 özel tavsiye sunuyor. Genel anlamda Ceres, düzenleyicileri iklimin finansal piyasa istikrarı üzerindeki etkisini değerlendirmeye, iklim değişikliğinin risk yarattığı yerlerde gözetimi artırmaya, şirketler ve finansal aracılardan daha fazla açıklama yapılmasını teşvik etmeye çağırıyor.
 
Varghese, yatırımcıların da bu atılımların arkasında durmaları gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Bu sebeple yönetilen varlıkları toplam 1 trilyon doları geçen 70’ten fazla yatırım şirketine katılarak bu girişimi destekleyen mektubun imzacıları arasında yer aldık.”
 
İmzacılar arasında yer alan şirketi Epoch Investment Partners adına konuşan Varghese, uzun vadeli bir perspektifle kanunlaştırılan ihtiyatlı düzenleme sayesinde, sermayenin küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derece ile sınırlı olduğu bir gelecek senaryosuyla uyumlu sektörlere aktarılabileceğine inandıklarını dile getiriyor. Bu noktada var olan riskleri azaltmak adına Varghese’nin Amerikalı düzenleyicilere önerisi ise Network of Greening of the Financial System (NGFS) gibi öngörülü kuruluşlarda uluslararası meslektaşlarına katılıp onların tecrübelerinden yararlanmaları.
 
İklim değişikliğinin mali sonuçları ise şimdiden ortaya çıkmakta. Ceres'in de işaret ettiği son araştırmalar, özel ipotek kreditörlerinin daha riskli ipotekleri devlet destekli kuruluşlara kaydırdığını gösteriyor. Varghese’ye göre bu durum, çoğu yatırımcının özelleştirilen kazançlar ve toplumsallaşmış kayıplar fikrine kesinlikle karşı çıkacağının göstergesi.
 
“Ancak düzenleyiciler Ceres'in tüm tavsiyelerini kabul etseler bile, eylemleri için manşetlere girmezler. Bu belki de çalışmalarını daha da önemli hale getiriyor.” diyen Varghese yazısını yine Lewis’in kitabından bir bölüme yaptığı göndermeyle noktalıyor: “Hükümetimizde en çok endişelenmeniz gereken yerler kameraların döndürülmediği yerlerdir. Ceres'in bu yeni raporuyla donanmış olan mali düzenleyiciler, yatırımcıların biraz daha az endişelenmesine yardımcı olabilir.”
 
 
 

SHARE: