Menu

16 October

Yerinizi Bir Robot mu Alacak?

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren ve tam olarak ekonominin inovasyondan gelen makinalar ile gelişmesi, çalışanların işinden yabancılaştığını görebiliyoruz. Korkulan olur mu? Makinalar insanların yerine çalışabilir mi? Bu ilerleyen süreçten o zamanın felsefesi bundan çok ilham alıp makinaların insanlara üstünlüğünü anlatıyorlardı: Descartes, Sartre, Kant, Marx gibi dünyada tanınmış yazarların bu konuda çok derin düşünceleri insanları çok etkilemiştir. Bu etki insanlarda toplumun makinalaştığını üretim ve tüketim düzeyinde sunulan yaşam makinasız olamaz diye algı yaratıyor. Bunu sinemada en iyi özetleyen Charlie Chaplin’in yönettiği ve başrolünde oynadığı Asrı Zamanlar filmi, üretimin makinalaştığını ve bunu insanlarda yaratan etkiyi anlatmaya çalıştı. 

BBC bu konuyu değerlendirdi ve Oxford Universitesin’den Michael Osborne ve Carl Frey hazırladığı The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation? raporunu kullanıp, Birleşik Krallık ve Deloitte UK’nin verdiği verileriyle haber hazırladı. Osborne ve Frey’in metodolojisi ABD emek piyasası bazında çalıştılar ve mesleklerin 9 kilit becerisiyle hesaplandı : sosyal anlayış, pazarlık, ikna gücü, insanları desteklemek ve bakmak, güzel sanatlar, zihin-kas koordinasyonu, el beceriklilik ve dar alanda çalışma zorunda olmak. Bu becerileri otomatikleşme derecesi ile hesapladılar. Askerler ve politikacılar mesleğini göze almayan bu araştıma diğer mesleklerin ünlemlerini çok ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz ve haberde mesleğinizi bulup robotların işinizi yapabilme kapasitesini hesaplayın. BBC ve araştımaya göre telefon satıcıları, daktilo ile çalışanlar, yasal sekreterler, mali tablo yöneticileri, postane memurları gelecek senelerde otomatikleşmiş mesleğe dönüşebilir. Tersine otel yöneticisi veya sahibi, (Publican or manager of licensed premises) okul müffetişleri, dil terapisti ve toplumsal hizmet yöneticileri ise teknolojiden uzun vadede korkmamalı. Haberin sonucunda Birleşik Krallığın mevcut durumdaki mesleklerin yüzde 35′in yirmi yıl içerisinde robotların yapabilceğini iddia ediyor. 
 
 

SHARE: