Menu

4 April

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Büyüme Finansmanı için Eylem Planı’nı Açıkladı

Avrupa Birliği’nin, Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılabilmesine destek sağlanması amacıyla 2016 yılının sonunda AB Komisyonu, Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu’nu (HLEG on Sustainable Finance) kurmuştu. HLEG’nin amacı finansal politikalara sürdürülebilirliğin entegre edilmesi üzerine AB’nin sürdürülebilir finans özelindeki geniş kapsamlı stratejisine katkı sağlamak olarak belirlenmişti.

HLEG yoğun çalışmaları sonrasında Temmuz 2017’de ara raporunu yayımladı. Ara rapor için de birçok paydaş tarafından görüşler alınmıştı. HLEG paydaş görüşlerini de titizlikle dikkate alarak yaptığı çalışmalar sonucunda 31 Ocak’ta Final Raporu’nu yayımladı. Rapor, AB Sürdürülebilir Finans stratejisinin oluşturulması için kapsamlı bir vizyon içeriyor. Avrupa Komisyonu ise süreç sonrasında, 8 Mart 2018’de “Sürdürülebilir Büyüme Finansmanı İçin Eylem Planı”nı açıkladı. Eylem Planı kapsamında ana başlıklar aşağıdaki şekildeydi:

Ana Eylem Başlıkları

1. Sürdürülebilir faaliyetler için AB sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi
2. Yeşil finansal ürünler için standart ve etiketlerin oluşturulması
3. Yatırımların sürdürülebilir projelere yönlendirilmesi
4. Finansal tavsiyelere sürdürülebilirliğin dahil edilmesi
5. Sürdürülebilirlik kriterleri geliştirilmesi
6. Sürdürülebilirliğin derecelendirmelere ve piyasa araştırmalarına daha iyi entegrasyonunun sağlanması
7. Kurumsal yatırımcıların ve varlık yöneticilerinin görevlerinin belirginleştirilmesi
8. Sürdürülebilirliğin ihtiyati gereksinimlere dahil edilmesi
9. Sürdürülebilirlik beyanları ve muhasebe standartlarının güçlendirilmesi
10. Sermaye piyasalarında sürdürülebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve kısa dönemci anlayışın terk edilmesi

Eylem Planı’nda her bir alt başlık için yapılması gerekenler, ilgili kurumlar ve tarihler paylaşılıyor. Bu açık dosya kapsamında Eylem Planı ile ilgili gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

SHARE: