Menu

16 November

WFE üyelerine ilişkin "Sürdürülebilirlik İlkeleri"ni yayımladı

Dünya Borsalar Birliği (WFE), yayınladığı “İlkeler”le WFE üyelerinin sürdürülebilirliğe ilişkin sorumluluklarına dair bir çerçeve çizerken WFE ve üyelerinin sürdürülebilir finans gündemi konusunda liderlik rolü üstlendiklerine dair bir beyan olma niteliği bulunuyor.
Bu bağlamda, İlkeler şu şekilde paylaşıldı:
1- Borsalar, ekosistemlerindeki katılımcılarını sürdürülebilirlik unsurlarının önemine ilişkin eğitmeye çalışacaklar.
2- Borsalar, uygun ve karar vermede katkısı olan ÇSY kapsamındaki bilginin erişilebilirliğini destekleyecekler. Bu kapsamda kaliteli veri akışının sağlanması için, raporlamanın yaygın olarak kabul görmüş uluslararası standart ve bilimsel tabanlı göstergelerle uyumlu olmasını teşvik edecekler.
3- Borsalar, sürdürülebilir finans gündeminin geliştirilmesi için paydaşlarıyla aktif iletişim kuracaklar.
4- Borsalar, sürdürülebilir finansman düzeyinin arttırılmasını ve finansal akımların yönlendirilmesini destekleyecek piyasa ve ürünler sağlayacaklardır.
5- Borsalar, kendi sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek üzere etkin dahili yönetim ve operasyonel süreçler geliştireceklerdir.

SHARE: