Menu

31 May

Yeşil badana ve Kalkınma Hedefleri

Bugün hedefleri gerçekleştirmeye yönelik atılabilecek adımların 12 trilyon dolarlık yeni büyüme fırsatları sunacağı tahmin ediliyor. Ethical Corporation’ın hazırladığı Sorumlu İş Trendleri 2018 Raporu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi için iş dünyasında SKH’lerin stratejik entegrasyonunun ve hedeflerle ilgili ilerlemenin ölçülmesinin önemini vurguluyor.

İş dünyasından 1.542 profesyonelle yapılan araştırmanın sonuçları SKH’lerin yalnızca iletişim aracı olarak kullanılıp iş stratejilerine entegre edilmemesinin veya hedeflere yönelik etki ölçümü yapılmamasının olumsuz sonuçlarını ve şirketlerin “yeşil badana yapma” riskini ortaya koyuyor.Araştırmaya Kuzey Amerika’dan katılanların yalnızca %37’si şirketlerinin sürdürülebilirliğe yönelik yaptığı yatırımların geri dönüşünü (Return on Investment – ROI) ölçtüğünü belirtirken bu oran Asya-Pasifik ve Avrupa’da düşüyor. Bu durum şirketlerin etki değerlendirmesi yapmadan sürdürülebilirliğe yönelik temellendirilmemiş adımlar attığını gösteriyor. Değerlendirme yapan şirketler arasında katılımcıların %50’den fazlasının bunun hangi kriterlere dayanarak yapıldığını sorguladığı görülüyor.

SKH’lerin stratejilere entegre edilmesi

Sorumlu İş Trendleri Raporu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırmaya kıyasla %9 artışla, kurumsal şirketlerin %69’unun SKH’leri iş stratejilerine entegre ettiğini belirtiyor. Asya-Pasifik bölgesindeki şirketlerin %74’ü bugün SKH stratejisine sahipken, Avrupa’da bu oran %71 ve Kuzey Amerika’da %61.

SKH ölçümü, raporlaması ve iletişimi

Şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarının etkilerini raporlanmaları ve iletişimi küresel hedefler çerçevesinde değerlendirilmeleri Sorumlu İş Trendleri raporunun önemli bir konusunu oluşturuyor. Yukarıda açıklandığı şekilde etkisini ölçen şirketlerin oranı oranlar düşükken araştırmaya katılan şirketlerin %51’i SKH’leri iletişim faaliyetlerinde kullandığını ifade ediyor. Bu da kurumların sürdürülebilirlik iletişimini zenginleştirmeye yönelip küresel hedeflere katkı sağlamayarak Yeşil Badana yapmaları ihtimalinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.2018 Raporu’nun bulguları daha önce KPMG and WBCSD tarafından yapılan, çoğu şirketin SKH’lere yönelik stratejileri olmasına rağmen yalnızca %10’unun katkılarını ölçme amaçlı kendilerine hedefler koyduğunun belirlendiği araştırma sonuçlarıyla da uyumlu. KPMG’nin Şubat 2018’de yayımladığı SKH’ler Nasıl Raporlanmalı raporuna göre, SKH raporlaması yapan şirketlerin yalnızca %75’i hedeflerin gerçekleşmesi için doğrudan etkilerinin ne olduğunu açıklıyor. Ancak bu anlatım oldukça dengesiz ve yetersiz, çünkü şirket raporlarında SKH’lere pozitif etkilerden bahsedilirken, negatif etkilerine değinilmiyor.

Şirketlerin SKH odaklarıYapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bir diğer bulgu da şirketlerin hangi küresel hedeflere stratejilerinde daha çok yer verdikleri. 13. Hedef olan İklim Eylemi katılımcı şirketlerin %65’inin ve 8. Hedef İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme %60’ının planlarında varken, 602 şirketin yalnızca %16’sı Sualtında Yaşam ve %19’u Açlığa Son hedeflerine stratejilerinde yer veriyor. Bu da gösteriyor ki bazı Hedefler diğerlerine kıyasla daha çok ön plana çıkıyor ve şirketler geliştirmek yönünde daha fazla fırsat görüyorlar.

SHARE: