Menu

9 July

Aon BM Sürdürülebilir Sigorta Prensiplerini imzaladı

Sigorta sektöründe çevresel, sosyal ve yönetişim riskleri azaltmaya yönelik olarak Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Sigortacılık Prensipleri, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Aon P.L. C. tarafından imzalandı.

Ezber bozan bir adım olarak değerlendirilen bu karar ile Aon, imzacı ilk küresel sigorta şirketi oldu. Prensiplerin imzalanmasıyla Aon, afet ve sağlık risklerini analiz edip bu riskleri azaltma, tehdit altındaki topluluklar için sigorta çözümleri geliştirme, dayanıklı altyapılara yatırım yapma ve yeşil teknolojileri destekleme sözü vermiş oldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) 2006-2009 arasında yaptığı araştırmalara dayanarak oluşturulan prensiplerin Aon tarafından imzalanması, şirketi dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir toplum ve ekonomileri desteklemek açısından sigortacılık alanında lider konumuna getiriyor.

Aon’un uymayı taahhüt ettiği dört prensip şunlardan oluşuyor:

• Prensip 1: Sigortacılık işleriyle ilgili karar alma süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim konuları değerlendirilecek.
• Prensip 2: Çevresel, sosyal ve yönetişim konularında farkındalık yaratmak, riski yönetmek ve çözümler geliştirmek için müşteriler ve iş ortakları ile birlikte çalışılacak.
• Prensip 3: Çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarının çözümüne yönelik eylemleri toplumda yaygınlaştırmak için hükümetlerle ve diğer kilit paydaşlarla birlikte çalışılacak.
• Prensip 4: İlkelerin uygulanmasındaki ilerlemeyi kamuoyuna düzenli olarak açıklarken hesap verebilirlik ve şeffaflığa önem verilecek.

SHARE: