Menu

23 January

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ortak Değer Yaratma Tartışıldı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ederken, bu yılki foruma damgasını vuran konulardan biri Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı sonrası ajandası için belirlenecek olan Binyıl Kalkınma Hedefleri oldu. Özellikle hedeflerin uygulanmasında kim ve nasıl katkıda bulunabilir konusu tartışmaların odak noktasında yer alıyor. Bugün gerçekleşecek olan yuvarlak masa toplantısında danışmanlık ortağımız Ortak Değer Yaratma Girişimi (Shared Value Initiative); FSG, Birleşmiş Milletler, kurumsal ve sivil toplum liderlerini bu konuyu tartısmak için buluşturacak. 

Geçtiğimiz hafta yayımladığımız Ban Ki-Moon'un konuşmasında, BM genel sekreteri, 2015 sonrası dönem için belirlenecek yeni Kalkınma Hedefleri'nin başarıya ulaşmasında hem kamu, hem özel sektör hem de kar amacı olmayan kuruluşların işbirliğinin temel olduğunun altını çizmişti. Bu nedenle çok paydaşlı girişimlerin bu hedefleri uygulamaya koymak için gereken bilgi birikimi, deneyim, teknoloji ve finansal kaynakların sağlanmasında anahtar. 

Şirketler, ortak değer yaratmak için gün geçtikçe daha çok fırsat belirliyor ve yatırımlarını sağlık sistemleri, iş gücü, çevre, bölgesel kalkınma, girişimciliği destekleme, yerel tedarik zincirleri oluşturma ve altyapı kurma gibi konularda çalışmalar yapıyor. 

Saydığımız alanlardaki sorunlar, karmaşık olmanın yanı sıra, yeni stratejik yaklaşımlar, uzun vadeli taahhütler, birlikte yaratma, deney yapma ve ölçülü ve şeffaf bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle sistemsel değişim yaratmak için çok paydaşlı girişimlere ihtiyaç duyuluyor. 

Davos'taki Ortak Değer Yaratma görüşmesinde bir araya gelecek şirketler, çok paydaşlı girişimlerle nasıl ekonomi ve toplum için ortak değer yaratılır konusunu ve ortak değer yaratmanın kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesindeki rolünü tartışacaklar. ABinBev, Barclays, BD, British Council, Caterpillar Foundation, IFRC, Mercy Corps, Microsoft, Nestlé, Novo Nordisk, PATH, The Abraaj Group ve World Vision'ın katılacağı görüşmenin çıktılarını daha sonra paylaşacağız. 

SHARE: