Menu

21 June

Yeni tedarikçi endeksi tedarik zinciri sorunlarına çözüm oluyor

Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili sorunlarda şimdiye kadar şirket ve perakendecilerin değerlendirmeleri göz önüne alınıyor, tedarikçilere söz hakkı verilmiyordu. Better Buying’in yeni endeksi ile tedarikçilerin şirket ve perakendecileri puanlaması sağlanıyor, böylece tedarik zinciri ile ilgili bugüne kadar fikir beyan etmemiş tedarikçiler tarafından görülen sorunlar da sürdürülebilirlik için masaya yatırılabiliyor. Tedarikçilerin küresel giyim, ayakkabı ve ev tekstili endüstrilerinde çalışan 65 marka ve perakendecinin satın alma pratikleri hakkındaki değerlendirmeleri işyeri çalışma koşulları, çevresel ve hatta finansal sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi adına büyük önem taşıyor.

Bugün tedarik zinciri yönetiminde tedarikçilerin görüşlerine yalnızca denetimler ve şirketlerin yaptığı öz-değerlendirme anketleri yoluyla yer veriliyor. Ancak araştırmalar tedarikçilerin sorulan sorulara, müşterinin şikâyet etmeyen rakipleri tercih etmesi riskinden dolayı tamamıyla dürüst yanıt vermediğini gösteriyor. Better Buying endeksi için gerekli bilgilerin tedarikçilerden internet üzerinden anonim olarak toplanması ve şirketlerden bağımsız bir şekilde değerlendiriliyor olması tedarikçilere çalıştıkları markalarla karşılaştıkları sorunları açıkça bildirebilmeleri için güven veriyor.

Better Buying aynı zamanda marka ve perakendecilere tedarik zinciri yönetimini vetedarikçilerle ilişkilerini iyileştirebilmeleri için tahmin edilebilirlik ve tutarlılık tavsiyelerinde de bulunuyor. Tedarikçilerden gelen veriler de planlama ve öngörü, yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uyumu konularında analizlerde kullanılıyor.

Better Buying doğrudan şirketlerin araştırmaya göre aldıkları puanlar yerine bölge ve endüstri bazında endeks sonuçlarını açıklıyor. Yayımlanan endekse göre Ödeme ve Koşullar başlığında genelde yüksek puan alınmışken, Kaynak kullanımı ve Sipariş başlığı neredeyse tüm şirket, endüstri ve bölgelerde yetersiz kalıyor.

SHARE: