Menu

8 June

Coller Fairr Protein Üretici Endeksi yayımlandı

Tarım sektörünün sürdürülebilirlik gündemine dahil edilmesi için çalışan bir yatırımcı girişimi olan FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return)’in oluşturduğu Coller Fairr Endeksi kapsamında küresel çapta en büyük 60 tarım, et, kümes hayvancılığı ve süt ürünleri alanlarında üretici şirketler kritik ÇSY konularında performansa göre ilk kez kapsamlı değerlendirilerek sıralandı.

Paydaşlarla yapılan bir dizi çalışma sonucunda sera gazı emisyonu, ormansızlaştırma ve biyoçeşitlilik kaybı, su kıtlığı ve kullanımı, antibiyotik, atık ve çevre kirliliği, çalışma koşulları, gıda güvenliği, hayvan refahı ve sürdürülebilir protein konularında paydaşlar için önemli dokuz risk belirlendi. Şirketler, bu risklerle ilgili olarak yaptıkları raporlamalara göre düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırıldı.

Endeks aynı zamanda sera gazı salımı ve alternatif protein gibi alanlarda da en iyi uygulamaları da öne çıkarıyor.

SHARE: