Menu

29 May

Küresel Risklerden Şirketler İçin Doğan Fırsatlar

Stratejik iş ortağımız Londra merkezli global sürdürülebilirlik danışmanlığı şirketi DNV-GL’in yakın zamanda yayımladığı 2015 Küresel Fırsatlar Raporu küresel ölçekli risklerin ülkeler, kurumlar, şirketler ve insanlar tarafından hangi fırsatlar ile giderilebileceğini anlatıyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) desteği ile hazırlanan raporda beş küresel sorundan bahsediliyor: 

Aşırı iklim koşulları, içme suyu kıtlığı, sürdürülebilir olmayan kentleşme, bulaşıcı olmayan hastalıklar, fosil yakıt odaklı büyüme. DNV-GL dünyadaki bu 5 küresel riskle mücadele için her bir risk konusuna karşılık üç fırsat alanı sunuyor. Dünyayı dokuz bölgede (*Çin, Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu, Avrupa, Sahra altı Afrika, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya) ele alan rapor her bir fırsatı bu bölgeler, çeşitli sektör (endüstri, finans…) ve yaş grupları üzerinden örneklendiriyor. Örneğin, aşırı iklim koşulları riskine karşılık, erken uyarı sistemleri, iklim değişikliğine karşı kapasite artırımı, maliyeti düşük uyum politikaları fırsat alanı olarak öneriliyor ve her bir alandaki gelişmelere değiniliyor. ”Sizin şirketiniz bu risk ve fırsatlara karşı ne yapıyor?” sorusunun sorulduğu raporda bu değişimlerin iş dünyası üzerindeki etkileri de analiz ediliyor.

Rapordan çıkan 11 “megatrend” ise aşağıdaki gibi:

- Bireyselliğin güçlendirilmesi
- Şehirleşmenin yükselişi
- Ülkeler arası bağımlılık
- Kısıtlı kaynakları verimli kullanmak
- Daha fazla şeffaflık
- Sorumlu şirketler
- İnternetin yaygınlaşması
- Yeşil enerjiye geçiş
- Sistematik düşünme
- Yaşlanan bir dünya
- Sürdürebilir yatırım

Raporun tamamını bu bağlantıdan okuyabilirsiniz. 

SHARE: