Menu

10 August

Sürdürülebilir Kalkınma için BM Üst Düzey Siyasi Forumu gerçekleştirildi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkındaki gelişmelerin izlendiği resmi bir platform olan Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forumu (UN High-Level Political Forum-HLPF) Temmuz 2013’ten beri her yıl Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından düzenleniyor. Bu yıl 9-18 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen toplantının amacı, önceki yıllarda olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma konusunda siyasi önderlik ve öneriler sağlamak, sürdürülebilir kalkınma taahhütlerinin uygulanmasındaki gelişmeleri gözden geçirmek ve takip etmek, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerini bütünsel olarak geliştirmek, sürdürülebilirlikle ilgili ortaya çıkan yeni zorlukları ele almak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmeler için bir platform sağlamaktır.
Bu yılki Forum “Sürdürülebilir ve Dayanaklı Toplumlara Dönüşüm” temasına ve aşağıdaki hedeflere odaklanmıştır:
-Hedef 6: Temiz Su ve sıhhi koşullar
-Hedef 7: Erişilebilir ve temiz enerji
-Hedef 11: Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
-Hedef 12: Sorumlu tüketim ve üretim
-Hedef 15: Karasal yaşam
-Hedef 17: Hedefler için ortaklıklar
Sekiz günlük süreçte 65’i bakan, kabine sekreteri, bakan yardımcısı olmak üzere 2458 kayıtlı paydaş, 47 Gönüllü Ulusal Gözden Geçirmeye katıldı. Bunların yanı sıra sürdürülebilir şehirler ve yukarıda bahsedilen hedefler temalı toplantı, atölye ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
-Gerçekleştirilen Forum kapsamında, SDG Academy UNESCO ve CETIC.br, ile birlikte “11. Hedefin Uygulanmasında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Rolü” başlıklı bir yan etkinlik düzenlendi.
-Science Council, UK Research and Innovation, Cities Alliance, UN-Habitat, OECD ve SDSN le birlikte yine 11. Hedefle ile ilgili olarak “Şehirlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmek: Bilgi, Araç ve İzleme Yapılarının Birleştirilmesi” başlıklı bir çalışma toplantısı düzenlendi. Toplantı yerel ve kurumsal gündemler arasındaki kopukluğu irdeleyen tartışma ile başladı ve toplantının ilerleyen bölümlerinde katılımcılar yerel ve ulusal kuruluşlar arasındaki iletişimin gelişmesinin önemini vurguladı. Sonuç olarak 11. Hedefin, diğer hedefler arasındaki bağı kuracak hedef olduğu görüşüne varıldı.
-Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable Development Solutions Network-SDSN) tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte kentleşme problemleri ele alınmış ve kırsal alanlara bağımlılığın artması ve bunun yarattığı sorunlar, nüfus artışına yönelik sorunlar, siyasetçilerle bilim insanları arasındaki iletişim eksikliği gibi konular tartışılmıştır. Sonuç olarak mevcut bilgi boşluğunu değerlendirmek üzere bir araştırma görevi oluşturulmuştur.
-SDSN’in gerçekleştirdiği başka bir panelde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için uzun dönemli stratejilerine ilişkin kamu ve özel sektör iş birliği gereksinimi, kamu fonlarının pro-aktif olmasının önemi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına geliştirilmesi gereken düzenleme ve uygulamalar vurgulanmıştır.

SHARE: