Menu

16 November

NGFS ilk ilerleme raporunu yayımladı

2017 sonunda Paris’te düzenlenen One Planet Summit sırasında 18 merkez bankası ve denetleyici kuruluş ve beş uluslararası kuruluş tarafında oluşturulan “Network for Greening the Financial System” (NGFS – Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı), ilk ilerleme raporunu yayımladı.

Rapordaki temel noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

NGFS üyeleri, iklimle ilişkili risklerin, finansal riske sebep olduğunu kabul eder. Bu nedenle, finansal sistemin bu risklere karşı dayanıklı olmasının sağlanması, Merkez Bankaları ve denetleyici otoritelerin görevleri arasındadır. Bu bağlamda, otoriteler ve finansal kuruluşlar, stres testleri ve ileriye dönük senaryolar da dahil olmak üzere, yeni analitik ve denetim teknikleri geliştirmeleri gereklidir. Otoriteler ve finansal kuruluşlar, bu risklerle ilgili anlayışlarını derinleştirmelidir. Bununla birlikte, metodoloji ve ilgili araçlar henüz erken aşamalarındadır ve analitik zorluklar söz konusudur. Örneğin veri erişebilirliği ve kalitesi sınırlı, taksonomi ve tanımlar ise henüz geliştirilme aşamasındadırlar. Bazı merkez bankaları yeşil finansmanın geliştirilmesinde katkılarını sağlamak üzere, yatırım stratejilerinde iklim ve çevresel faktörleri dikkate almaya başladılar.
Yukarıda özet olarak verilen unsurlara, rapor içeriğinde örneklerle birlikte, detaylı olarak yer verilirken Nisan 2019’da yayınlayacak daha kapsamlı rapora dair ipuçları da paylaşılıyor.

SHARE: