Menu

28 September

Sürdürülebilir İş Dünyasının Durumu raporu yayımlandı

250'den fazla üye şirketi bulunan ve küresel bir girişim olan BSR (Business for Social Responsibility) ile araştırma şirketi GlobeScan iş birliğinde yürütülen Sürdürülebilir İş Dünyasının Liderleri Araştırması’nın sonuçları yayımlandı. Araştırma, profesyonellerin ortak algılarını ve uygulamalarını paylaşarak sürdürülebilir iş dünyasına ilişkin bilgiler veriyor.

Kurumsal sürdürülebilirlikte değişen öncelikler ve zorlukların ölçülmesinin yanı sıra, bu yılki anket, işletmelerin değişen sosyal koşullara nasıl yanıt verdiğini anlamak için de fırsat sunuyor. Raporda yer alan veriler, katılımcı 152 BSR üyesi şirketin her birindeki bir sürdürülebilirlik uygulayıcısının yanıtlarına dayanıyor. Rapor kapsamında yürütülen anket, BSR üye şirketlerinden 22 Mart -16 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanan yanıtlarla tamamen çevrimiçi olarak yayınlandı. Tüm saha çalışmaları ve paydaş katılımı ise GlobeScan tarafından bağımsız olarak yönetildi.

Raporda öne çıka bazı noktalar şu şekilde:

  • Şirketler yeni bir sürdürülebilirlik gündemi oluşturuyorlar. 2018 yılında, kurumsal değerler ile çeşitlilik ve kapsayıcılık sürdürülebilirlikte en öncelikli konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun ise, sosyal sorumluluğu teşvik eden son politik, teknolojik ve sosyal dönüşümlerin bir yansıması olduğu düşünülüyor. İklim değişikliği ve insan hakları en önemli dört öncelikli konu arasında yer alırken, şirketlerin yarısından daha azı kapsayıcı büyüme veya kamu politikasına öncelik veriyor. Yapay zeka, veri gizliliği ve mülkiyet konusundaki endişeler, iklim ve enerji sistemlerinde yaşanan aksaklıklar gibi konuların gelecekteki iş stratejilerini etkileyeceğine vurgu yapılıyor. Öncelikli konuların ise değer yaratmadan ziyade risk yönetimi odağında değerlendirildiği belirtiliyor.

• Sürdürülebilirlik uygulayıcıların dörtte üçü, küresel mega trendlerin etkili bir şekilde uygulanmasının yolunun, sürdürülebilirliğin hem operasyonlara entegre edilmesinden hem de yeni strateji ve yönetişim yaklaşımları geliştirilmesinden geçtiğini düşünüyor.

• Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile paralel olarak belirleyen şirketlerin sayısı giderek artıyor.

• Raporda şirketlerin değer zincirlerinin etkilerine sınırlı ölçüde odaklandığı, değer zincirlerindeki önemli sorunları ele almak için tutarlı bir yaklaşım benimsemediği belirtiliyor.

• Daha fazla görevler arası işbirliğine ihtiyaç olduğu raporda öne çıkan konular arasında. Sürdürülebilirlik ekiplerinin stratejik planlama ve temel iş fonksiyonları konusunda zaman zaman zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukların iş birliği ile yönetilebileceği vurgulanıyor.

SHARE: