Menu

13 November

ABD’nin büyük yatırımcıları, iklim lobiciliği beyanı için şirketlere çağrıda bulundu

Kurumsal yatırımcılar, ABD merkezli en büyük kurumsal sera gazı yayıcılarından 47'sine, iklim lobiciliği faaliyetlerinin Paris Anlaşması ve bilime dayalı iklim politikalarının en iddialı hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklamaları için acil bir çağrıda bulundu.

Bu çağrı, bahsi geçen şirketlerin, önümüzdeki yılın başlarında yayımlanacak olan iklim eylemlerine ilişkin kamuya açık bir karşılaştırmalı değerlendirmesinden sadece aylar önce geliyor.

Yatırımcılar, İcra Kurulu Başkanları’na ve Yönetim Kurulu Başkanları’na hitaben yazdıkları mektuplarda, iklim lobiciliğinin geçen yıl yayımlanan “Investor Expectations on Corporate Lobbying on Climate Change (İklim değişikliğine dair kurumsal lobicilikle ilgili yatırımcı beklentileri)” adlı doküman ile tutarlı olmasını sağlamaları gerektiğini belirtti. Yatırımcılar, şirketleri tüm lobi faaliyetlerinin –hem şirketler tarafından doğrudan lobicilik hem de ticaret birlikleri aracılığıyla dolaylı lobicilik faaliyetlerinin– Paris Anlaşması’na uygun olmasını sağlamaya ve yanlış hizalama olduğunda harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra yatırımcılar, şirketlerden iklim lobi faaliyetleri için güçlü bir yönetim oluşturmalarını ve bu faaliyetler için tam kamu şeffaflığı sağlamalarını istedi. Şirketlere, “Ceres Blueprint for Responsible Policy Engagement on Climate Change (Ceres İklim Değişikliği Üzerine Sorumlu Politikaları Planı)” gibi planlarda gösterilen kurumsal iklim lobiciliği için en iyi uygulamalar tavsiye edildi. Bu plan, milyonlarca insan için iklim kaynaklı kuraklık, sel, aşırı sıcak ve yoksulluk yaratan felaketlerden kaçınmak için küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmanın gerekli olduğunu vurguluyor.

BNP Paribas’ın da aralarında bulunduğu yatırımcıların tümü aynı zamanda “Climate Action 100+ (İklim Eylemi 100+)” imzacıları ve “Ceres Investor Network (Ceres Yatırımcı Ağı)” üyeleri. Odağında yüksek salım yapan (petrol ve gaz, elektrik enerjisi, ulaşım gibi) pek çok sektörden şirketin de bulunduğu Climate Action 100+, iklim değişikliği konusunda dünyanın en büyük yatırımcı liderliğindeki girişimi. Ceres ise bu girişimin kurucu ortak ağı ve Kuzey Amerika'daki yatırımcı ilişkilerini koordine etmeye ve desteklemeye yardımcı oluyor.

Bu yılın başlarında, bu ay bildirilen 47'si de dahil olmak üzere Climate Action 100+ kapsamındaki 161 odak şirketinin tümü, girişimin hedeflerini yansıtan bir dizi temel göstergeye göre iklim ilerlemelerinde kıyaslanacakları konusunda bilgilendirildi. Paris uyumlu kurumsal lobicilik, kurumsal ilerlemenin değerlendirileceği temel bir gösterge olarak yer alıyor. Tam değerlendirme (Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark) ise 2021'in başlarında yayımlanacak.

Geçen yıl artan sayıda yatırımcı, şirketlerden doğrudan ve dolaylı lobi faaliyetlerinin beyanını artırmalarını istedi. 2020 sezonu boyunca, şirketlerden iklim lobiciliklerinin Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu beyan etmelerini isteyen hissedar önerileri rekor düzeyde yüksek yatırımcı desteği aldı.

Pek çok şirkette iklim lobiciliği konusundaki bu yatırımcı etkileşimleri, beyanları iyileştirmeyi başardı. Avrupa'da BP, Equinor, Shell ve Total dahil en az 15 şirket, ticaret birliklerinin iklim değişikliği konusundaki pozisyonları ve şirketin Paris Anlaşması'na verdiği destekle uyum dereceleri hakkında analizler yayımladı. Bu şirketlerin birçoğu, hizalanmadıklarını belirledikleri bazı ticaret birliklerinden ayrılmaya da karar verdi.

SHARE: