Menu

16 October

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ortak Değer

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler), BM tarafından yaşadığımız dünyayı ve toplumu geliştirmek amacıyla belirlenmiş ve bütün ülkeler için geçerli olan 17 hedeften oluşuyor. Bu hedefler iklim değişikliği, sağlıklı yaşam ve dünyadaki yoksulluk sorununun çözümünü içeriyor. Bu sorunlara cevap geliştirmek çoğu şirket için çok kazançlı kapılar açabilir; yeni pazarlar, yeni müşterilerin ihtiyaçları gibi. Bununla beraber, şirketlerin ortak değer yaratmaları için de bir fırsat. İş ortaklarımızdan Shared Value Initiative bu hedefler doğrultusunda şirketlerin gerçekleştirdiği başarılı uygulamaları seçti. 

Hedef 2. Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

Kırsal alanlarda, çiftçiler çoğu zaman kaliteli bir ürün üretmek için gereken bütün kaynakları bulamazlar. Bu nedenle Jain Irrigation (Forbes listesinde 7 numara) suyu daha verimli kullanabilmek için geliştirdiği, eskisine oranla %70 daha az su kullanan sulama sistemleri ile Hindistan’daki binlerce çiftçinin tarlalarından aldığı verimi arttırdı.

Hedef 3. Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi

Sağlık sektöründeki şirketler de dikkatlerini, son yıllarda özellikle kırsal alandaki pazarlarında genel sağlığı ve refahı arttırmaya yoğunlaştırdılar.

Novartis (9 numara) Hindistan’ın uzak köylerindeki yerel insanları, toplumu sağlık, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda eğitiyor. Bu sayede 3 milyon kişi sağlık eğitimi alırken, 200,000 kişi de tedavi gördü.  

Hedef 4. Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

Şirketlerin yetenek havuzundan talep ettiği beceri çeşitliliği arttıkça, eğitim ve istihdam arasındaki tek köprünün devlet olamayacağı açıklık kazandı. Gün geçtikçe şirketlerin bu alanda çalışmalarını arttırdığını görüyoruz. Örneğin Intel (39 numara) bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin geliştirilmesi için yıllık 100 milyon dolardan fazla yatırım yapıyor.

Hedef 9. Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

SKH’lerde de belirtildiği gibi fiziksel ve dijital altyapı, ekonomik gelişmeyi destekler. Bunun farkında olan teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri, Vodafone örneğinde de görüldüğü gibi, yeni pazarlardan en çok yararlanmakta olan sektörler arasında. Vodafone, (1 numara) yerel ortağı Safaricom ile birlikte geliştirdiği mobil para hizmetleri ile Kenya’da 400 milyon yeni müşteriye ulaştı. Google (2 numara) ise sürekli olarak SpaceX, Project Loon ve Google Fiber gibi altyapı geliştirici yatırımlarda bulunmaya devam ediyor.

Hedef 11. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Cemex (16 numara) Meksika merkezli, Latin Amerika’da ev sorununu iyileştirmekte olan bir çimento şirketi. Yenilikçi iş modelleri sayesinde düşük gelirli tüketicilerine finansman ve material sağlayıp bir yandan da yerel çalışanları satış ve dağıtım kanallarına entegre ediyorlar. 2000 yılından beri, program bir milyon düşük gelirli insanın evlerini iyileştirme imkanı sundu, 350,000’den fazlasını da kendi evlerini inşa etmek için cesaretlendirdi.

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

İklim değişikliğinin getirdiği yüklerle, tüketiciler her geçen gün satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği ile daha çok ilgileniyorlar. Birçok şirket bu ihtiyaca cevap verirken, aynı zamanda doğa dostu ürünler de üretmiş oluyor. Bunların arasında Nike’ın (37 numara) üretim atıklarını %80 oranında azaltan yeni tasarımlarını ve Patagonia’nın (24 numara) organik pamuk, etik ve adil ticaret prensipleri ile üretilmiş ürünlerini sayabiliriz.

Birçok işletme liderleri bu SDG’ler kamunun ve yardım organizasyonlarının işi olarak görüp umursamayacak, fakat yukarıda örneklerdeki gibi zeki ve stratejik düşünebilen liderler, önümüzdeki 15 yılın gerçek iş potansiyellerinin bu hedeflerin içinde yattığını anlayacaklar.

SHARE: