Menu

16 October

2015 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Açıklandı

1999 yılından itibaren başlayan Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ekonomik, toplumsal ve çevresel performansları değerlendirip uluslararası şirketleri sürdürülebilir kriterlerine göre ödül veriyor. 2012′den itibaren S&P Dow Jones Indices ve RobecoSAM ile işbirlikle çalışmaya başladı ve şirketleri değerlendirme seviyesinde daha fazla ün kazanmış oldu. Bu değerlendirme şirketler için de önemsedikleri bir endeks çünkü bugünki çokuluslu şirketler sundukları mal ve hizmetleri ile topluma ve çevreye daha faydalı olma amacında.  


Bu sene 3400′e aşkın çokuluslu şirketler RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment’a katıldı. Bu değerlendirme şirketleri sektör sektör ayırıp o sektörlerde liderleri belirliyor. Haber, bazı önemli gelişmeler bu yılki incelemede RobecoSAM tarafından izlendi. Şirketler kurumsal yönetişimleri ve (code of conduct) ile sürdürülebilirliğe uyum politikasında en iyi ortalamaları alırken, operasyonel eko-verimlilik ve insan sermayesi gelişiminde geride kaldı. Ayrıca, 2014 göre en yüksek gelişmeler, sosyal ve çevresel raporlama kriterlerinin daha sıkı olması ve RobecoSAM’a göre bu evrim piyasanın olgun olduğunun işaretidir. RobecoSAM sanayi liderlerinin önemli bir ilerleme böylece vurguladı: Ecza sektöründe liderlik yapan Roche Holding Afrika’da, Güney Amerika’da ve Asya’da yerel kurumlar ve ortaklılar ile bu bölgelerde hastalara erken teşhis etmek amacında. Gıda sektöründe öncülük yapan Unilever’ın ürünlerin hepsi gıda standartlarına uygun üretiliyor, ayrıca haber Unilever’ın beslenme ürünleri 55 milyon kişi için diete yardımcı olduğunu belirtiyor. (chemicals) sektörü ise iklim değişikliği, operasyonel eko-verimlilik, insan sermaye gelişimi ve iş sağlığı ve güvlenliğe sorunlarıyla karşı karşıya. Akzo Nobel şirketi 2013′den itibaren iç ve dış paydaşlarıyla sürdürülebilir strateji uyguladı ve bugün şirketin tedarik zinciri ile bütünleşmiş durumda. Ek olarak ekolojik label sahibi olan ürünlerinden elde ettiği gelirler yükselişte: 2012′de yüzde 22 payında bulunan ürünler, 2014′de 24′de yükseldi. Medya sektöründe lider konumunda olan Telenet Group Holding NV medya endüstrisinin çevresel, demografik ve yasal sorunlara çözüm bulduğunu göstermekte. “Linking Environment and Profit” programı ile sürdürülebilirliğin şirket ve müşterileri için çok önem taşıdığını göstermek istiyor. Telecom sektöründe ise KT Corp’un liderliği ile enerji yönetimi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmada öncülük yapıyorlar. Otomobil sanayisinin BMW’nin önüne geçen Volkswagen AG ARGE politikası ile yeni jenerasyon bir motor modeli üretmek istiyor ve bu hedefi 2019 olarak belirledi. Bu motor daha verimli, alternatif beygirli ve çevreyle daha uyumlu bir üretim isteyen bir araba yaratmanın amacında. Son olarak enerji sektöründe DJSI Thai Oil Company’yi lider olarak gösterdi ve bunu çalışanların işyerinde gelişmelerinin altını çizdi.

SHARE: