Menu

12 October

Avrupa Yatırım Bankası, ilk Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvili’ni yayınladı

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank- EIB) bugün ilk Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvili’ni (Sustainability Awareness Bond) yayınladı. 500 milyon Avroluk tahvil, EIB’nin sürdürülebilir finansmanı doğrudan desteklemeyi amaçlıyor olmasıyla ve yeşil tahviller üzerinden yapılan yatırıma öncülük etmesiyle oldukça önemli.

EIB Başkanı Werner Hoyer’e göre, Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvilleri’nin piyasaya sürülmesi Avrupa Yatırım Bankası’nın etkisi yüksek ve sürdürülebilir sektörlere finans sağlamak konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeşil tahvillerin küresel başarısı üzerine kurulan Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvilleri, titiz bir şeffaflık ve piyasa standartları ile sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların güvenini sağlamayı hedefliyor. Başlangıçta su sektörünün seçildiğini belirten Hoyer, önümüzdeki aylarda Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvilleri’ni sağlık ve eğitimi gibi insanların günlük yaşamlarını iyileştirebilecek sektörleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

Çıkan bu yeni tahvil ile EIB, sermaye piyasalarının çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında şeffaflığı ve hesap verebilirliğini geliştirmek için halihazırdaki raporlama faaliyetlerini ve sermaye tahsisini genişletiyor. Yeni Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvilleri, EIB’nin dünya çapında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini destekleyen yeşil tahviller olan İklim Bilinçli Tahvillerini (Climate Awareness Bonds) tamamlayıcı nitelikte.

Küresel yatırımcılardan ve sermaye piyasalarından mali destek almak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ne ulaşmak ve insanların günlük hayatlarını iyileştirmek için olmazsa olmaz konumda. Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 6 trilyon dolarlık yatırımın gerekli olduğunu ve dönüştürücü sürdürülebilir yatırım için yeni Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvillerinin yatırımcı desteğini güçlendireceğini tahmin ediyor.

Dünya çapındaki su projelerinin en büyük finansörlerinden biri olan Avrupa Yatırım Bankası, ilk Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvili’nin AB mevzuatıyla tanımlanan sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen su yatırımlarına tahsis edileceğini belirtiyor. Bu kapsamda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren sektörler desteklenecek:

• Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması,
• Döngüsel ekonomiye geçiş, atık önleme ve geri dönüşüm,
• Kirlilik önleme ve kontrolü,
• Sağlıklı ekosistemlerin korunması

Sürdürülebilirlik Farkındalığı Tahvilleri hem Avrupa Birliği ekonomisini hem de gelişmekte olan ekonomilerdeki projeleri destekleyecek. Yüksek etki odağı ve sürdürülebilir yatırım zorluklarına paralel olarak, yeni tahvillerin Avrupa Birliği dışındaki projeler diğer EIB finansman faaliyetlerinden daha güçlü destek vermesi hedefleniyor.

Önde gelen sosyal sorumluluk sahibi yatırımcılar ve endüstri gruplarına danışarak, Sürdürülebilirlik Farkındalık Tahvilleri, gelirlerin kullanımı, proje seçimi değerlendirmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili en iyi uygulamaları geliştirmeye katkıda bulunması bekleniyor.

SHARE: