Menu

13 May

S&P- COVID-19’a ÇSY Merceğinden Bakış

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Covid-19 salgınının çevresel sosyal ve yönetişim lensinden bakan iki kısımlı bir rapor yayınladı. Raporun 20 Nisan’da yayınlanan ilk bölümünde pandeminin ÇSY perspektifinden kuş bakışı ile görünümü, "S": Sosyal Mesafe ve Ötesi, "Y": İyi Yönetim için Turnusol Testi , "Ç": Belirsizlik Zamanlarında Çevresel Risk, Pandemi Cehennemi gibi başlıklara yer verilirken konu ile ilgili araştırmalar da incelendi.

Raporun önemli çıkarımlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:
- Virüs dünya genelinde şirketler için şimdiden yıkıcı oldu ve bu durum en az birkaç ay daha devam edecek gibi görünüyor.
- Pandemi, ÇSY ilişkili risklerin önemliliğine ve tedarik zinciri boyunca iş ve paydaşların derin bağlantılarına ışık tutuyor.
- Pandemi sosyal risklerin en akut riskler olduğunu gösterdi. Bununla birlikte sağlık, güvenlik ve işgücü dinamiklerinin de önemini ortaya çıkardı.
- Dikkate alınması gereken dolaysız finansal sonuçlar olduğu gibi daha az somut dolaylı itibar etkileri de gözden geçirmek gerekiyor.
- Bu zorlu günlerde iyi yönetim kritik önemde, çevresel performans kilit pozisyonunu kuruyor.

Raporun 28 Nisan’da yayınlanan ikinci bölümünde ise Farkındalık: Bilinmeyenleri Bilmek, Değerlendirme: Bilinen Bilinmeyenleri Keşfetmek, Eylem Planları: Hızlı Cevap Verme, Kültür: Kısıtlamalara katlanma, Karar Alma: Kısıtlamalar Sırasında Liderlik, Paradigma Değişimi İçin Hazırlanma başlıklarına yer verildi.

İkinci raporun önemli çıkarımlarını ise aşağıda özetliyoruz:
- Son haftalarda, yönetici takımları çoğunun hiç yüz yüze gelmediği toplum sağlığı ve ekonomik duruma tepki vermek üzere yeniden gruplandılar.
- Pandemi, anında oluşan sonuçlar bir yana, tahmin etmenin, ölçmenin, önceliklendirmenin daha zor oluğu siyah kuğu risklerine şirketlerin nasıl hazırlanacağı sorugulamasına neden oluyor.
- Üst yönetimlerin, kısa dönemde kendi sürdürülebilirliklerini sağlamak ve hızla gelişen epidemiyolojik konularında lider ekiplerin becerilerini arttırmanın yanı sıra birçok paydaşın ihtiyaçlarını dikkate alan planlamalar oluşturması gerekiyor.
- Daha ötesinde, ÇSY, sürdürülebilirlik ve etkili ortak bir kültürün geliştirilmesine yönelik girişimlerin bu salgından kaynaklanan olaylardan nasıl etkilendiğini anlamak için ekonomik toparlanmanın önümüzdeki aylarda nasıl şekillendiğini izleyeceğiz.

SHARE: