Menu

24 July

Bilim insanları Paris'teki İklim Zirvesi (COP21) Öncesinde Buluştu: Karbon Sonrası Çağa Hazırlanın!

Tarihin en kritik iklim zirvesi (COP21 Paris) öncesinde UNESCO ve Fransız Hükümeti tarafından 7-10 Temmuz'da Paris'te düzenlenen “İklim Değişikliği Altında Ortak Geleceğimiz” konferansında bir araya gelen bilim insanları Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu (AR5) bulgularını ve yeni araştırma sonuçlarını masaya yatırdılar. Bilim dünyası, karar alıcılar ve toplum diyaloğuna katkıda bulunmak amacı ile buluşan 100'u aşkın ülkeden yaklaşık 2000 bilim insanından birisi olan Arif Cem Gündoğan'a (King’s College London) etkinliğe dair izlenimlerini sorduk.

“Etkinliğin önemi, bugüne dek bu sayıda katılımcıya ev sahipliği yapmış ve bu çeşitlilikteki oturumun yer aldığı bir iklim bilimi toplantısı düzenlenmemiş olmasından anlaşılabilir. Paris (COP21) öncesi bilim insanlarının vermek istediği mesajlar çok net. Fosil yakıt bağımlılığından, hali hazırdaki üretim-tüketim döngülerimizden ve iş yapış tarzlarımızdan taviz vermeden devam etmemiz mümkün ve dahi etik değil! Karbon sonrası çağa doğru ilerliyoruz ve buna uyum sağlamalıyız. İklim değişikliği ile mücadele (mitigasyon), uyum ve kalkınma gündemlerinin el ele gitmesi kritik öneme sahip. İklim değişikliği nedeni ile küresel sıcaklık ortalamasında meydana gelen sıcaklık artışının 2 santigrat derece ile sınırlı tutulması hedefine ulaşılması için Paris öncesinde politik ivmenin daha da artması gerekiyor. Alınan önlemlerin, izlenen politikaların adil, ölçeklenebilir ve ekonomik olması da şart. Konferansın bir diğer kritik mesajı da çözümlerin disiplinlerarası çalışmalar ile şekillendirilmesinin önemine dair. Sadece pozitif bilimlerin, bilgisayar modellerinin, mühendislik uygulamalarının tek başına işe yaramadığı düşünülüyor. Sosyal ve beşeri bilimlerin önemi vurgulanıyor. Bu bağlamda sosyal, kültürel, organizasyonel, bireysel değişimin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair soruların önem kazandığını görüyoruz. S360 gibi stratejik sürdürülebilirlik danışmanlığı veren kurumların bu çerçevede önemli katkıları olacaktır”. 

Etkinliğe dair ayrıntılı bilgileri bağlantıdan edinmek mümkün.

İklim değişikliği olgusu bağlamında karşımıza çıkan yakın zamanlı bir başka çalışma da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)‘nın yayımladığı “İklimin Durumu” raporu oldu. Rapora göre 2014'te; en sıcak yıl, sera gazı salımları, deniz yüzey sıcaklıkları, okyanus sıcaklıkları, deniz seviyesinde yükselme, Grönland buzullarının erimesi ve Antartika’daki buzulların erimesi gibi başlıklar altında endişe verici ve eşi görülmemiş gelişmeler listelendi. Özetle, iklim değişikliği sorununun boyutu ve etki alanı artmakta. Rapora ve ilgili haberlere bağlantıdan ulaşılabilir.

SHARE: