Menu

18 May

ILO: Yeşil Ekonomi İstihdamı Arttırıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımladığı Dünya İstihdam ve Sosyal Durum 2018: İşlerle Yeşil Ekonomi temalı Raporu yeşil ekonominin gelişmesinin küresel istihdama katkısı üzerinde duruyor.

Paris Antlaşması’nın küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlama hedefine yönelik iş modeli değişikliklerinin enerji üretim ve tüketim sektörlerinde 6 milyon insanı işsiz bırakması üzerinde duruluyordu. Ancak 2018 raporuna göre doğru adımlar atıldığı ve yeşil ekonomiye yönelik politikalar uygulandığı takdirde 2030 yılına kadar 24 milyon yeni iş yaratılabilecek ve iş kaybı telafi edilecek. Sürdürülebilir yöntemlerin benimsendiği enerji alternatiflerinin ve çeşitliliğinin oluşturulması, yaygın elektrikli araç kullanımı, eski ve yeni binalarda enerji verimliliğinin sağlanması gibi çalışmalar yeni istihdam alanları oluşturacak.

Sürdürülebilir tarıma geçiş ve yeniden kullanım, geri dönüşüm, yeniden üretim ve onarımı temel alan döngüsel ekonominin, geleneksel tüketim odaklı iş modellerinin yerini almasının 6 milyon insana istihdam sağlaması bekleniyor.

Rapor, 2000 ve 2015 yılları arasında küresel ekonomide ve özellikle de yoksulluğun ve çocuk işçilerin azaltılması konularında insana yakışır işin yaygınlaştırılmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söylerken, aynı zamanda paradoksal olarak eşitsizliklerin arttığının da altını çiziyor. Bugün kullandığımız ekonomik modellerin çevre üzerindeki kalıcı etkisine de değinen Rapor, 2013 yılında dünyanın kendini yenileme kapasitesinden 1,7 kat daha fazla kaynak tüketilip atık üretildiğini söylüyor.

ILO raporu aynı zamanda istihdamda bu ilerlemelerin sağlanabilmesi için uygun politikaların yürürlüğe konmasını da şart koşuyor. Hem işçi hem de ekonomiyi koruyan sosyal koruma ve çevre politikaların oluşturulması, yeşil finansa yönelim, fosil yakıtların tüketiminin sınırlanıp ekonomik büyüme ve istihdam hedeflenmesi tavsiye ediliyor. Yasal düzenlemeler dışında yeşil ekonomiye geçişin toplum tarafından benimsenmesi için sosyal iletişim kurulması; insan altyapısının güçlendirilmesi için eğitim programları oluşturulması; merkezi ve yerel yönetimlerin, işletmelerin, toplumsal ortakların ve sivil toplumun ortaklaşa çalışması öneriliyor.

SHARE: