Menu

2 February

500 şirket Bilim Temelli Hedefler konusunda taahhüdünde bulunacak

Bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi’nde (Global Climate Action Summit) ve Aralık ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP 24), Zirve’nin eş başkanı ve Mahindra Grup Yönetim Kurulu Başkanı Anand Mahindra, tüm şirketleri, iklim bilimi doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri belirlemeyi taahhüt eden ve sayıları gün geçtikçe artan şirketlere katılmaya çağırdı.

Halihazırda 330’un üzerinde şirket, stratejilerini "Bilim Temelli Hedefler" (Science Based Targets) girişimi aracılığıyla, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hale getireceklerine dair taahhütlerini kamuyla paylaştılar. Mahindra, 2018 yılı içerisinde bu sayının 500’ü aşması için elinden geleni yapacağını belirtiyor. 900’den fazla şirket ise CDP'ye yaptıkları raporlama kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde Bilim Temelli Hedefler’ini belirleme konusundaki kararlılıklarını beyan ettiler. Gelişmeler, özel sektörün uzun dönemli stratejilerini geliştirme biçiminde iklim değişikliğine yönelik yeni normun bu doğrultuda olacağının habercisi olarak yorumlanıyor.

SHARE: