Menu

14 August

Avrupa Borsalar Federasyonu (FESE)’nun hisse senetlerinin desteklenmesine ilişkin basın açıklaması

Temmuz ayında Avrupa Borsalar Federasyonu (FESE)’nun paylaştığı basın açıklamasında COVID-19 pandemisinin can kayıpları, sağlık krizi ve daha birçok yıkıcı etkisi olduğunu paylaştı.

Buna ek olarak salgını sınırlandırmak için topluluklar kapanma yaşayınca ekonomik aktivite durma noktasına geldi. Açıklama, sonuç olarak Büyük Bunalım sonrasındaki en büyük kriz ile yüz yüze olduğumuzu vurguluyor. Yine de, içinde bulunduğumuz krizin daha iyi ve daha yeşil bir Avrupa için ekonomi politikalarını gözden geçirme ve güçlendirme fırsatı verdiğini paylaşıyor.

Açıklamada önerilen tedbirler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Özel ve kamusal piyasaları arasında denge sağlayacak yenilenmiş bir Sermaye Piyasaları Birliği.
• Avrupa Birliği, ilk halka arzları için önerilen fon Pan-Avrupa olmalı ve halka arzların yeniden başlatılmasına katkıda bulunurken hem ilk halka arzları hem de ikincil arzları desteklemelidir.
• Ekonomiye hisse senetlerini tekrar kazandırırken fon için somut bir öneri kamu/özel ortaklığının sağlanmasıdır.
• COVID-19 krizi vurduğunda ilk halka arz planlamakta olan küçük, orta ölçekli, büyüme şirketlerini kapsayan teşvik paketleri oluşturulmalıdır.

Vergilendirme konusundaki öneriler ise aşağıdaki gibi:
• AB ve üye ülkeler vergilendirmede mevcut borç-hisse ikilemini ele almalıdırlar. Borçlanmayı kayıran tedbirler yerine hisse yatırımlarını özendiren tedbirler gerekmektedir.
• Sınır ötesi yatırımları güçlendirmek üzere Pan-Avrupa bazında stopaj vergileri için bir çerçeve sağlanmalıdır.
• COVID-19 krizi sonrasında/iyileşme safhasında büyüme finansmanına erişimi cesaretlendirmek ve teşvik etmek için halka açılan şirketler için vergi hafifletilmesi düşünülmelidir.

Yazıda, yukarıda köprü finansmanı ve vergi avantajı önerileri bağlamında AB taksonomisinin yeşil kriteri ile uyumlu yeşil yatırımlar ve fon sağlanması için Çevresel Sosyal ve Yönetişim kriterlerinin çevresel ayağına, istihdamı korumak için mali özveride bulunan şirketler için bu kriterlerin sosyal ayağına vurgu yapılması gerektiği belirtiliyor.

SHARE: