Menu

28 May

Amaç odaklı şirket kılavuzu

Bu haberi 4 dakikada okuyabilirsiniz.

Ortak Değer Girişimi (Shared Value Initiative), amaç odaklı yeni stratejiler geliştiren şirketlerin bu amaçlarını ortak değer yaratarak nasıl hayata geçirebileceklerini gösteren The Purpose Playbook’u yayımladı. Ortak değer kavramı şirketlerin kendi operasyonlarını ve iş yapış modellerini kullanarak nasıl olumlu anlamda çevresel ve sosyal değişim yaratabileceği üzerinde odaklanan bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle şirketler kılavuzda anlatılan uygulamalarla hem değişimi mümkün kılıyor hem de şirketlerini amaçlarına ulaştırabiliyorlar.

Araştırmalar, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin tüm insanlık için önemli bir değişim ve öğrenme süreci başlattığını, şirketlerin de değişim geçireceğini öngörüyor. Bu anlamda pandemi başta finans, sağlık ve eğitim sistemleri olmak üzere sosyal ve politik anlamda kırılganlıkları ortaya çıkardı ve aslında tüm alanların küresel anlamda birbirine bağlı olduğunu ortaya koydu. Özellikle dünyada birçok kesimin karşı karşıya kaldığı sosyal eşitsizlikler içinde bulunduğumuz sağlık krizi nedeniyle çok daha belirgin hale geldi.

Pandemi sürecinde finansal olarak ya da ürün bağışlarıyla kriz sürecine destek olan şirketlerin pandemi sonrasında sosyal meselelere nasıl çözüm yaratacağı merak konusu. Ancak birçok şirketin tüm paydaşlarını sürece katacağı, daha şeffaf, geleceğe karşı daha sorumlu ve kriz dayanıklılığı yüksek modellere geçiş yapması bekleniyor. Bu doğrultuda Ortak Değer Girişimi’nin üzerinde birkaç yıldır çalıştığı amaç kılavuzu, şirketlere bu anlamda liderlik etmeyi hedefliyor.

Kılavuzda sektör ayırt etmeksizin tüm şirketlerin hayata geçirebileceği uygulamalar, alınması gereken aksiyon adımları, şirket örnekleri ve modeli hayata geçirmek için liderlerin yararlanabileceği öneriler yer alıyor. Kılavuza göre her şirketin doğrudan uygulayabileceği sihirli bir formül bulunmamakla birlikte her şirket kendi amaçları doğrultusunda uzun dönemli bir ortak değer planı yaratabilir.

Şirketler amaçlarını belirlemek için;

- Henüz tam olarak çözüm getirilmemiş bir sosyal meseleyi belirlemeli,
- Amacı şirket stratejisi, operasyonları ve çalışan-müşteri ilişkisi gibi insan faktörünün etkili olduğu tüm iletişim araçlarına entegre etmeli,
- Bu amaç yaratıcı ve belirli bir sosyal ihtiyaca işaret etmesinin yanı sıra hem şirket hem de toplum için ölçülebilir hale getirmeli,
- Belirlenen amaçların yalnızca bir pazarlama kampanyası olarak kalmaması için şirket modeli ve iş yapış biçimleri içine entegre etmeli.

Ortak Değer Girişimi tarafından önerilen modelde, şirketlerin ortak değer performanslarını arttırmaları için strateji, operasyon ve insan başlığı altında üç farklı kategoride uygulamalar paylaşılıyor. Donut şekline benzeyen bu modelin merkezinde şirket amaçları yer alıyor. Modelin çerçevesini ise tüm bu uygulamaları kapsayan şirket kültürü oluşturuyor.

Strateji

Bu başlık altında yer alan üç farklı uygulamaya göre amaç doğrultusunda şirketin stratejisi belirlenmiş oluyor. Strateji bölümünün ilk adımını oluşturan Fırsatların belirlenmesi ile şirketler kendileri için en çok önem taşıyan çevresel ve sosyal meseleleri belirleyerek, önceliklendirme yapıyor. İkinci adım ise şirket kaynaklarının belirlenmesi. Bu adımda şirketler seçtikleri ve odaklanmak istedikleri sosyal ve çevresel meseleler üzerinde iş modelleri ile nasıl çalışabileceklerini belirliyor. Üçüncü ve son adım olan strateji, amaç ve kaynaklar adımında ise daha önceki adımlarda belirledikleri üzerinden uygulamaya geçecekleri yönetim modeli stratejilerini belirliyorlar. Böylelikle amaçları doğrultusunda şirket kaynaklarını kullanarak en doğru şekilde nasıl bir değer yaratma biçimi oluşturacaklarını kararlaştırmış oluyor.

Operasyon

Bu temanın altındaki ilk adımı inovasyon oluşturuyor. Bu adıma göre şirketler seçtikleri sosyal meselelerden en çok etkilenenleri inovasyon ve fikir süreçleri ile birlikte en iyi şekilde anlamaya çalışıyor. İkinci adım olan yeni iş birliği modelleri ile şirketler kaynaklarını ve sistemlerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ortakları belirleyerek yenilikçi ortaklık modelleri ortaya koyuyor. Böylelikle ortaklıklarla kaynaklarını ve imkanlarını birleştirerek ortak değer yaratma konusunda önemli adımlar atmış oluyor. Operasyon temasının son pratiğini ise ölçme ve raporlama adımı oluşturuyor. Bu son adımda oluşturulan modeller kapsamındaki olası etkiler ve bağlantılar gözden geçirilerek model hayata geçirildiğinde ortaya çıkacak sonuçlar analiz edilerek öngörülmeye çalışılıyor.

İnsan

Bu tema altındaki uygulamalarda insan faktörünün dahil olduğu tüm süreçlerde insanın yaratabileceği olumlu etkiler göz önünde bulundurularak insan sermayesinin yaratıcılığı ve yetenekleri teşvik ediliyor. Bu amaç doğrultusunda ilk adımı örgütsel tasarım oluşturuyor. Bu adımda ortak değer yaratım süreçlerine etki edecek tüm adımlardaki ortak yaratma sürecine katkı sağlayacak organizasyonel modeller geliştiriliyor. Yetenek kazanımı ise şirketlerin takip etmesi gereken ikinci adım. Bu adıma göre şirket yeni yetenekleri şirketine çekerek şirkete dahil olduklarında da onların gelişimine sürekli olarak katkı sağlamalı. Böylelikle şirket içindeki yetenekler aracılığıyla ortak değer yaratımı şirket için yeni bir kültür olarak hayata geçebiliyor. Son adımı ise iletişim ve entegre etme oluşturuyor. Kazanılan yetenekler oluşturulan yeni modeller ile ortak şirket amacını daha da sahiplenebilir ve ortak değer yaratımı sürecine tüm yaratıcılığıyla dahil olabilir.

Ortak Değer Girişimi’nin yayınladığı amaç kılavuzu, gelecekte karşılaşabileceğimiz potansiyel kriz durumlarına karşı dayanıklılığı ve esnekliği arttırabilecek önemli adımlar sunuyor. Bu kılavuz her ne kadar gerekli adımları belirtse de Ortak Değer Girişimi her şirketin kendine özgü adımlarını oluşturabileceğini belirtiyor.

SHARE: