Menu

18 May

Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemine dair içgörü raporu yayınlandı

Önde gelen sosyal inovasyon ağı Social Innovation Exchange (SIX) liderliğinde Wayfinder İstanbul etkinliği 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. S360 olarak etkinlik için hazırladığımız içgörü raporu, sosyal inovasyon alanının bakış açısını, yaklaşımlarını ve gelecekteki yönünü alanın temel aktörlerinden duyarak Türkiye'deki durumunu belgelemeyi hedefliyor. Rapora göre, Türkiye'de sosyal inovasyon terimi görece yeni olmasına rağmen, birçok toplulukta önem kazanarak gelişiyor.

Sosyal inovasyon ekosistemi hakkında bilgiler sunan rapor, aşağıdaki üç soruya yanıt arayarak oluşturuldu:
• Türkiye'de sosyal inovasyonun mevcut durumu nedir?
• Sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesine yardımcı olabilecek unsurlar nelerdir?
• Türkiye'de, sosyal inovasyonun gelecekte ele alması gereken temel zorluklar nelerdir?

Paydaşların en çok üstünde durduğu konular arasında sosyal inovasyonun finansman zorluğu, geleneksel iş modellerinin çoğunlukla yenilik içermeyen sosyal sorumluluk projelerini desteklemesi ve yeni yaklaşımlar arayışı, iş dünyasında işbirliği ile güven eksikliği, ve aktörler arası iletişimin güçlenmesinin önemi bulunuyor.

Türkiye’de sosyal inovasyonun ele alması gereken zorluklar ise geniş coğrafyasından ve çok katmanlı olmasından dolayı oldukça fazla. Bununla birlikte, en çok vurgulanan sorunlar arasında gençliğin eğitime erişim ve olanaklar sağlanması yoluyla güçlendirilmesi, birey ve toplumun güçlendirilmesi için güven ortamı sağlanması ve iş dünyasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerinin benimsenmesi yer alıyor.

Raporun Türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: