Menu

21 December

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu yayımlandı

Dünya Ekonomik Forumu, 2018 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nu yayımladı. İlki 2006’da yayımlanan rapor, cinsiyet temelli eşitsizliğin boyutunu ölçmeyi ve zaman içindeki gelişimini takip etmeyi amaçlıyor. Geçen yıl 144 ülkeden alınan verilerle hazırlanan raporun kapsamına bu yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Umman, Sierra Leone ve Togo da eklendi. Böylece bu yıl 149 ülkede; ekonomiye katılım ve fırsatlar, eğitime katılım, sağlık ve sağ kalma, siyasi güçlenme olmak üzere dört temel kategoride kadınların ve erkeklerin imkanları arasındaki fark ölçüldü. Bunun sonucunda ülkelere 0 ile 1 arasında, cinsiyetler arası farkı kapatma oranını ifade eden bir skor verildi. Örneğin 149 ülke arasında 130. sırada bulanan Türkiye’nin skoru 0.628 ve bu skor Türkiye’de kadın-erkek eşitsizliğinin yaklaşık %63’ünün giderildiği anlamına geliyor.

Yapılan analizlerin sonucunda ülkelere ve bölgelere göre karşılaştırmalı değerlendirmelerin yanı sıra küresel sonuçlar da ortaya koyuldu. Bu değerlendirmeler ve sonuçlardan bazıları şöyle:

     • Küresel çapta, cinsiyet temelli eşitsizliğin %68’i giderilmiş durumda. Yani kadınlarla erkeklerin çeşitli imkanlara erişimi arasında %32 oranında fark var.   
     • En büyük farkın gözlemlendiği kategori %77,1 ile siyasi güçlenme. Bunu %49,9 ile ekonomiye katılım ve fırsat kategorisi izliyor.
     • Politikada ve ekonomik alanlarda cinsiyet eşitliği bakımından durum kötü; araştırmanın kapsadığı 149 ülkenin yalnızca 17’sinin devlet başkanı kadın. Küresel çapta iş dünyasında yönetici pozisyonlarındaki kadınların oranı ise %34. Yine de güzel şeylerin olduğu yerler de var: Bahamalar, Kolombiya, Jamaika, Laos ve Filipinler’de iş dünyasında yönetici pozisyonlarında kadın-erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlandığı görülüyor.
     • Kadınların finansal hizmetlere erkeklerle eşit düzeyde erişim sağlayabildiği ülkelerin oranı %60 iken arazi mülkiyetinde eşitliğin sağlandığı ülkelerin oranı %42’de kalıyor.
     • Geçmiş yıllara göre ilerleme sağlanmış olsa da hâlâ kadınların %20’sinden fazlasının eğitime erişemediği 44 ülke var.
     • Ülkeler sıralamasında birinci, eşitsizliği %85 oranında kapatmış olan İzlanda. Norveç, İsveç ve Finlandiya da onu takip ediyor.
     • Bölgesel sıralamada ise lider Batı Avrupa iken hemen arkasından Kuzey Amerika, sonra da Latin Amerika geliyor.

Raporun ortaya koyduğu sonuçlardan yola çıkılarak, küresel yarışta kendine yer bulmak ve daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemek isteyen ülkelere insan kaynağını geliştirme stratejilerinde cinsiyet eşitliğini önemli bir yere koymaları öneriliyor.

SHARE: