Menu

10 June

Morgan Stanley sürdürülebilir sinyaller: Varlık sahipleri sürdürülebilirliği yatırımın geleceğinin olarak görüyor

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) alanlarına odaklı çalışmalar yürütmek günden güne önem kazanıyor ve dünya çapında yatırımcılarla yapılan anketler bu konunun detaylarına dikkat çekerken ÇSY faktörlerini ele almanın öneminin altını çiziyor.

Morgan Stanley Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü ve Morgan Stanley Yatırım Yönetimi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, artık küresel yatırımcıların çoğu ÇSY faktörlerini yatırım süreçlerine entegre ediyor.

Araştırma kapsamında yapılan anketin içerisinde %92'sinin toplam aktifleri 1 milyar doların üzerinde olan 110 kamu ve kurumsal emeklilik fonu, vakıf, sigorta şirketleri ve diğer büyük varlık sahipleri yer alıyor. Anket, sürdürülebilir yatırımlardaki yaklaşımlar, eğilimler, motivasyonlar, zorluklar ve uygulamalar hakkında bilgiler topladı. Bu çalışma, Enstitü'nün son altı yıldır sürdürülebilir yatırım eğilimlerini takip eden ve bireysel yatırımcılar ile yapılan kapsamlı Sürdürülebilir Sinyaller (Sustainable Signals) anket serisi araştırmalarının üzerine tasarlanan bir ürün.

Anketten elde edilen sonuçlar, bir bütün olarak sürdürülebilir yatırımlardaki büyümeyi yansıtan birkaç eğilimi ortaya koymakta. Öne çıkan bulguları aşağıda listeledik:

• Varlık sahipleri, sürdürülebilir yatırımları giderek daha fazla benimsiyor.
• Bu benimsenme, 2017'de %70'ten 2019'da %80'e yükseldi.
• Katılımcıların yaklaşık %78’i sürdürülebilir yatırımın bir risk azaltma stratejisi olduğu konusunda hemfikir.
• Mevcut durumda sürdürülebilir yatırımlar yapan varlık sahipleri bu yatırımları itibarları ve paydaş ilişkileri bakımından oldukça faydalı buluyorlar.
• Varlık sahipleri sürdürülebilirliği ölçmek için daha iyi araçlara ve verilere ihtiyaç duyuyor.
• Varlık sahipleri portföylerinin etkilerini ölçmek ve raporlamak konusunda istekli, ancak katılımcıların yaklaşık üçte biri (%31) ÇSY hedeflerine göre yatırımları değerlendirebilmek için gerekli araçlardan yoksun.
• Katılımcıların %86'sı yatırım yöneticilerinin ÇSY raporlaması ve eğitiminde kilit rol oynayabileceğine inanıyor.
• Tematik veya etki yatırımları yapan varlık sahiplerinin %88'i çevresel temaları ele alıyor.
• İklim değişikliği, su kaynakları, plastik atıklar ve döngüsel ekonomi ele alınmak istenen en önemli çevresel sorunlar arasında.
• Sosyal konular arasında toplumsal cinsiyet, çeşitlilik ve eğitim en önemli öncelikler.
• ÇSY entegrasyonu, sürdürülebilir yatırım için en yaygın yaklaşım olmaya devam ediyor.
• Tüm yaklaşımlar arasından, yatırımcılar, kamu özkaynaklarında (%78) ve sabit gelirli kıymetlerde (%69) sürdürülebilir yatırım stratejilerini yüksek nitelikli buluyor.

SHARE: