Menu

21 August

Kız Çocuk Sahibi Olan CEO’larla Çalışmak Daha mı İyi?

ABD’nin en büyük şirketlerinin bir kısmı neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerine yılda $59.500.000 fazladan yatırım yapıyor olabilir? Yapılan bir araştırmaya göre bunun sebebi, bu şirketlerin kız çocuk sahibi CEO’lar tarafından yönetiliyor olmaları.

Miami Üniversitesi Finans Departmanı’ndan Henrik Cronqvist ve Çin Avrupa İşletme Okulu’ndan Frank Yu’nun yaptığı araştırmaya göre, en az bir kız çocuk sahibi CEO’lar tarafından yönetilen şirketler, hem çalışanlarına, hem de topluma daha pozitif bir yaklaşım geliştiriyor. Dolayısıyla, Çılgın Hırsız (Despicable Me) filmindeki kötü kahramanın üç kız çocuk evlat edinmesiyle “süper kötü adam”dan “süper baba”ya dönüşmesinin mümkün olabileceği söylenilebilir!
Yapılan araştırma sayesinde, kız çocuk sahibi olmanın, büyük şirketlerin CEO’larının iş dünyasındaki davranışları üzerindeki etkisi ilk kez incelenmiş. Buna göre, sadece %3,7’si kadın olmak üzere, toplamda 1000’e yakın çocuk sahibi 400’e yakın CEO tarafından verilen kararlar incelenmiş. Şirketlerin çocuk bakımı olanakları sağlamasından, çalışma saatlerinde esneklik sağlamasına; şirketlerin kadın, azınlık ve engelli çalışanlarına karşı tutumu ve işyerinde çeşitlilik ile ilgili diğer konuları kapsayan tüm KSS aktiviteleri ele alındığında, kız çocuk sahibi CEO’ların yönettiği şirketlerin genelde daha başarılı oldukları saptanmış.

Oğlu olan CEO’larda aynı sonuçlara rastlanmazken, ilginç bir şekilde, kız çocuk sahibi bir CEO’dan, kız çocuk sahibi olmayan bir CEO’yla çalışmaya geçen şirketlerin belirtilen KSS konularındaki performanslarında düşüş görülmüş. Ayrıca,  kızı olan bir CEO’yu işe alan şirketlerde KSS ile ilgili aktivitelerinde artış belirlenmiş. KSS konusunda iyi bir geçmişe sahip olan şirketlerin yeni CEO’larını belirlerken ise kız çocuk sahibi adayları işe almalarının daha olası olduğu görülmüş. 
Özet olarak, KSS çatısı altında toplanan, bahsi geçen tüm faktörlerin sağlanması halinde, yıllık $59.500.000’lık fazladan harcamaya sebep olacağı belirlenmiş. Bu da firmaların net gelirlerinin yaklaşık %13,4’üne tekabül ediyor. Araştırma sonuçları arasında kız çocuk sahibi erkek CEO’ların KSS projeleri ile ilgili projelerde, kadın CEO’larla daha benzer kararlar verdikleri ortaya çıkmış. Ayrıca, kız çocuk sahibi CEO’ların yönettiği şirketlerin, toplumla daha güçlü bağlar kurduğu; gerek paydaşlarının, gerekse paydaşları olmayan grupların refahıyla daha çok ilgilendiği belirlenmiş.

Kaynak: https://agenda.weforum.org/2015/07/why-are-ceos-with-daughters-nicer-to-work-for/

SHARE: