Menu

19 April

Servet eşitsizliği gelir eşitsizliğinden çok daha fazla ve giderek artıyor

OECD’nin varlık vergilerini ele aldığı yeni raporunda, son yıllarda eşitsizliklerin giderek arttığı ve servet eşitsizliğinin (wealth inequality), gelir eşitsizliğinden (income inequality) daha büyük oranda arttığı belirtiliyor.

Rapora göre, serveti oluşturan mülk, birikim, hisse senedi portföyleri, emeklilik yatırımları gibi unsurlar artarak büyüyor çünkü halihazırda varlıklı olan insanlar yüksek getirili yatırımlara daha fazla kaynak yatırabiliyor; yoksullarla karşılaştırıldığında yatırım tavsiyeleri ve finansal uzmanlığa daha kolay ulaşabiliyorlar. Bu kişiler toplumsal hayatta daha fazla güç, etki ve fırsata sahipler ve doğrudan çalışmadan mal varlıkları aracılığıyla gelir elde edebiliyorlar. Buna göre, aynı geliri çalışarak kazanan biri ile serveti yoluyla elde eden bir kişi, toplumda oldukça farklı konumlardalar.

Ünlü ekonomist Thomas Piketty’nin eşitsizlikle mücadelede servetin önemine dikkat çekmesini yeniden gündeme getiren OECD raporu aynı zamanda Piketty’nin eşitsizliği azaltmak ve toplumsal hareketliliği artırmak için küresel bir varlık vergisi oluşturulması çağrısını da destekliyor. Birleşik Krallık merkezli, The Resolution Foundation düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Laura Gardiner da servetin gelirden çok daha eşitsiz bir yapısı olduğunu ancak servetin gelirden çok daha az tartışılan bir konu olduğunun altını çiziyor.

Varlık vergisi uygulayan gelişmiş ülkelerin sayısının her yıl giderek azaldığı ve 1994’te 12 olan sayının bugün yalnızca dört – Fransa, İspanya, Norveç ve İsviçre – olduğu belirtiliyor. OECD’ye göreyse, varlık vergisi uygulamasının destekçilerinin az olmasının sebebi, bireyin kişisel servetini tespit etmenin ve dolayısıyla vergiyi uygulamanın zorluğu ile ilgili.

OECD, servet eşitsizliğinin azaltılması için sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinin yeterli olmayacağını ve çözümün miras yoluyla edinilmiş servete uygulanacak bir vergi olduğunu belirtiyor. Miras yoluyla edinilmiş servet üzerinden vergilendirme her ne kadar Birleşik Krallık’ta oldukça sevilmeyen bir vergilendirme biçimi olsa da OECD, servet kazanımlarını daha sert bir şekilde vergilendirme ihtiyacının Birleşik Krallık’ta tartışma uyandıracağına ve giderek artan eşitsizlikler karşısında kilit bir önlem olacağına işaret ediyor.

SHARE: