Menu

9 July

Hava Olaylarının Şirket Gelirlerine Olan Etkisi Artıyor

İklim Değişikliği ve ciddi hava olayları manşetlerde giderek daha çok yer aldıkça kredi verenler ve yatırımcılar olayların dünya genelinde şirket karlılıklarını nasıl etkilediği konusuna daha çok ilgi göstermeye başladılar.

Bu saptamadan hareketle, S&P 500 index’inde yer alan şirketlerde iklim riski önemliliği ve yaygınlığını saptamak için S&P Global Ratings iklim riskleri uzman kuruluşu Bermuda merkezli Resilience Economics ile işbirliğine giderek bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, gelirler üzerinde önemli etkileri olan hava olaylarını belirlemek için 2017 yılı finansal dönemi için araştırma güncellemelerini ve gelir analizi görüşme tutanakları inceleniyor. Bir çok çıkarıma varılan çalışmada en önemliler aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor;

• 73 şirket (%15) hava olaylarından dolayı gelirlerinde etki olduğunu raporlamış, fakat sadece 18 şirket (%4) etki ile ilgili sayısal bilgi vermiş. Negatif önemli etki belirten şirket sayısının 66 (% 10) olduğu,
• İklim riskinin yönetim kadroları arasında şaşırtıcı bir şekilde yaygın bir tartışma konusu olduğu ve yönetim kadrolarının artan şekilde iklim riskini anlama ve etkinin azaltılmasında sorumluluk aldığı,
• İklim riski etkisine dair kanıtların tüm sektörlerde, tüm coğrafyalarda ve tüm mevsimlerde gerçekleştiği saptanmıştır. Çalışmada bir çok sayısal bulguya, sektör bazında iklim etkilerine ilişkin örneklere, derecelendirme çalışmalarına olan artan etkisine ve bunlara ilişkin örneklere, coğrafi dağılımlara yer verilmiştir.

SHARE: